Υπηρεσίες

H Sto είναι ο εξειδικευμένος σύμβουλός σε κάθε μελετητή, μηχανικό, εφαρμοστή και ιδιοκτήτη σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων επικάλυψης και προστασίας κτιρίων.

Από τη φάση του σχεδιασμού έως και την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος ή βαφής, η ομάδα των μηχανικών των τεχνικών και των συνεργατών της Sto βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον επαγγελματία.

Για την παροχή των πιο σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων (π.χ. CAD details) που αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση τεχνικών λεπτομερειών στα κτίρια έως συμβουλές για τη διαδικασία εφαρμογής των υλικών και ειδικών τεμαχίων στα συστήματα, οι μηχανικοί του τεχνικού τμήματος της StoHellas θα βρεθούν δίπλα στο μελετητή, τον μηχανικό και τον εφαρμοστή όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα παρέχονται τα εργαλεία για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου τελικού υλικού στη φάση σχεδιασμού αλλά και μηχνημάτων – εργαλείων δουλειάς για τα συνεργεία στη φάση εφαρμογής. Όλο το πακέτο υποστήριξης των συστημάτων δεν θα είχε κανένα νόημα εαν τα υλικά δεν μπορούσαν να φτάσουν στο έργο στην ώρα τους. Για το λόγο αυτό το τμήμα Logistics της StoHellas φροντίζει για τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα στην παράδοση των υλικών, όπου και όταν αυτά έιναι απαραίτητα.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved