Σήμανση CE για τους έτοιμους οργανικούς σοβάδες της Sto

Η Sto συμμορφούμενη με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους έτοιμους οργανικούς σοβάδες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενημερώνει πως απο την αρχή του 2011 όλα τα έτοιμα επιχρίσματα σε μορφή πάστας φέρουν σήμανση CE. Η υποχρέωση εφαρμογής της σήμανσης για το πρότυπο ΕΝ 15824, ξεκινά απο τον Απρίλιο του 2011 και με την ισχύ της πλέον όλα τα βιομηχανικά παραγώμενα επιχρίσματα για οικοδομική χρήση, είτε είναι σε έτοιμη παστώδη μορφή σε δοχεία είτε είναι ενσακκιασμένα κονιάματα σε μορφή σκόνης, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Για περισσότερα διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

  • έτοιμος οργανικός σοβάς Stolit σήμανση CE marking

    Ο Νο. 1 σε πωλήσεις έτοιμος οργανικός σοβάς απο την Sto, δεν θα μπορούσε να μην φέρει την σήμανση. Stolit με CE marking.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved