Βιοκλιματικό Κτίριο Γραφείων Αlpha Bank

Τύπος κτιρίου:
Επιχειρήσεις - Γραφεία
Τοποθεσία:
Αθήνα
Προϊόντα:
StoSilent A-Tec Panel Alu, StoSilent Superfein (StoSilent Board 110)
Χρονολογία:
2008
Μελέτη ακουστικής:                                                     Dr.G. Schubert
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved