Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής

Τύπος κτιρίου:
Δημόσιοι Οργανισμοί - Κτίρια
Τοποθεσία:
Κομοτηνή
Προϊόντα:
StoSilent Distance (ex StoSilent Panel)
Χρονολογία:
2003
Μελέτη ακουστικής:                                                     Dr.G. Schubert
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved