Συγκρότημα Γραφείων στο Μαρούσι

Τύπος κτιρίου:
Επιχειρήσεις - Γραφεία
Τοποθεσία:
Μαρούσι
Προϊόντα:
StoTherm Classic, StoSilent Distance-StoSilent Board 100, StoSilent Top, Sto-Anticrack System
Χρονολογία:
2018
Μελέτη ακουστικής:                                                     Dr.G. Schubert
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved