Κτίρια γραφείων στο κέντρο της Αθήνας

Τύπος κτιρίου:
Επιχειρήσεις - Γραφεία
Τοποθεσία:
Αθήνα
Προϊόντα:
StoSilent Distance-StoSilent Board 100, StoSilent Top Basic & Finish
Χρονολογία:
2020
Μελέτη ακουστικής:                                                     Theodoros Timagenis, Acoustic Consultants - Architects
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved