Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Τύπος κτιρίου:
Κέντρα Πολιτισμού
Τοποθεσία:
Αθήνα
Προϊόντα:
StoSilent Distance - StoSilent Décor M (ex StoSilent Panel, StoSilent Superfein)
Χρονολογία:
2008
Μελέτη ακουστικής:                                                     Theodoros Timagenis, Acoustic Consultants - Architects

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved