Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας

Τύπος κτιρίου:
Δημόσιοι Οργανισμοί - Κτίρια
Τοποθεσία:
Λευκωσία
Προϊόντα:
StoTherm Classic MW με ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
Χρονολογία:
2019
Architect: Athena Papadoulou
Εφαρμογή: Chr. Marneros and Co. Ltd
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved