Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance

StoSilent Distance Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής

Ακουστική χωρίς αρμούς

Είναι δύσκολο να φανταστούμε τους εσωτερικούς χώρους χωρίς μεγάλες ενιαίες επιφάνειες, ιδιαίτερα στις οροφές. Το σύστημα ηχοαπορρόφησης Sto Silent Distance εξασφαλίζει ενιαίες, ομοιόμορφες επιφάνειες για έως 200 m2 χωρίς αρμούς διαστολής, και κορυφαία αισθητική σε φινιρίσματα και διαμορφώσεις.

Τα συστήματα StoSilent Distance εφαρμόζονται ως ψευδοροφές ή επικαλύψεις τοίχων σε μεταλλικό σκελετό όπως στην ξηρά δόμηση. Οι ηχοαπορροφητικές πλάκες είναι κατασκευασμένες από διογκωμένα σωματίδια ανακυκλωμένου γυαλιού και στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό, παρέχοντας μια ενιαία και πλήρως ηχοαπορροφητική επιφάνεια. Τα τελικά επιχρίσματα StoSilent Top, StoSilent Décor M και Sto Silent Décor MF ολοκληρώνουν την επιφάνεια παρέχοντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Άψογη αισθητική χωρίς οπές, σχισμές και ενώσεις
 • Ενιαίες επιφάνειες χωρίς αρμούς έως και 200 m2
 • Κατάλληλα για καμπύλες επιφάνειες
 • Κατάλληλα για χώρους με υψηλή υγρασία πχ. κλειστές πισίνες
 • Πλήρης ελευθερία στις διαμορφώσεις πχ. φατνώματα, κούτελα κλπ.
 • Ιδιαίτερα εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση

Τα συστήματα StoSilent Distance χωρίζονται σε 3 ομάδες:

Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance

Το πλέον κλασσικό σύστημα ηχοαπορρόφησης χωρίς αρμούς, που έχει χρησιμοποιηθεί στα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα ( προηγούμενη ονομασία StoSilent Panel και StoSilent Top Panel ). Βασίζεται σε πλάκες StoSilent Board πάχους 15mm και παρέχει συντελεστές ακουστικής από 0.45 έως 0.60. Ως τελικό επίχρισμα δέχεται το απόλυτα ομοιόμορφο και λείο, πατητό επίχρισμα StoSilent Top ή το λεπτόκοκκο ψεκαστό επίχρισμα StoSilent Décor M (προηγούμενη ονομασία StoSilent Superfein)

Συνδυασμοί υλικών:
StoSilent Board 300 + StoSilent Top
StoSilent Board 310 + StoSilent Decor M

Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance Α2

Η ανώτερη έκδοση του StoSilent Distance, βασίζεται σε πλάκες StoSilent Board πάχους 25mm και παρέχει συντελεστές ακουστικής έως αw = 0.85. Ως τελικό επίχρισμα δέχεται το απόλυτα ομοιόμορφο και λείο, πατητό επίχρισμα StoSilent Top ή το λεπτόκοκκο ψεκαστό επίχρισμα StoSilent Décor M (προηγούμενη ονομασία StoSilent Superfein). Μη αναφλέξιμο – Α2 – σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1

Συνδυασμοί υλικών:
StoSilent Board 100 + StoSilent Top
StoSilent Board 110 + StoSilent Décor M
StoSilent Board 200 + StoSilent Top
StoSilent Board 210 + StoSilent Decor M

Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance Flex

Το σύστημα βασίζεται στην ενισχυμένη και εύκαμπτη ηχοαπορροφητική πλάκα 15mm StoSilent Board 310F ( πρώην StoSilent Robust ) και συνίσταται για δημιουργία καμπύλων επιφανειών (έως τόξο κύκλου ακτίνας 5m) καθώς και για χρήση σε επιφάνειες με αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις. Ως τελικό επίχρισμα δέχεται το λεπτόκοκκο ψεκαστό υλικό StoSilent Décor M (προηγούμενη ονομασία StoSilent Superfein)

Συνδυασμοί υλικών:
StoSilent Board 310F + StoSilent Decor M

Τελικά επιχρίσματα

acoustic surfaces StoSilent Top_Basic

StoSilent Top

StoSilent Decor M

StoSilent Décor M

StoSilent Decor MF

Sto Silent Décor MF

StoSilent Distance Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής
 1. Μεταλλικός σκελετός
 2. Ηχοαπορροφητική πλάκα StoSilent Board
 3. Κόλλα ένωσης πλακών StoSilent Fix
 4. Ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Top Basic
 5. Ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Top Finish
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved