Συστήματα ακουστικής StoSilent Distance

StoSilent Distance Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής

Ακουστική χωρίς αρμούς

Είναι δύσκολο να φανταστούμε τους εσωτερικούς χώρους χωρίς μεγάλες ενιαίες επιφάνειες, ιδιαίτερα στις οροφές. Όλα τα συστήματα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance (C, S, F) εξασφαλίζουν ενιαίες, ομοιόμορφες επιφάνειες έως 200 m2 χωρίς αρμούς διαστολής, και κορυφαία αισθητική σε φινιρίσματα και διαμορφώσεις.

Τα συστήματα StoSilent Distance εφαρμόζονται ως ψευδοροφές ή επικαλύψεις τοίχων σε μεταλλικό σκελετό όπως στην ξηρά δόμηση. Οι ηχοαπορροφητικές πλάκες είναι κατασκευασμένες από διογκωμένα σωματίδια ανακυκλωμένου γυαλιού και στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό, παρέχοντας μια ενιαία και πλήρως ηχοαπορροφητική επιφάνεια. Τα τελικά επιχρίσματα StoSilent Top, StoSilent Décor M και StoSilent Décor MF ολοκληρώνουν την επιφάνεια παρέχοντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Άψογη αισθητική χωρίς οπές, σχισμές και ενώσεις
  • Ενιαίες επιφάνειες χωρίς αρμούς έως και 200 m2
  • Κατάλληλα για καμπύλες επιφάνειες
  • Κατάλληλα για χώρους με υψηλή υγρασία πχ. κλειστές πισίνες
  • Πλήρης ελευθερία στις διαμορφώσεις πχ. φατνώματα, κούτελα κλπ.
  • Ιδιαίτερα εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση

 

Ανακαλύψτε τα 3 διαφορετικά συστήματα StoSilent Distance:

ΝΕΟ Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance C

ΝΕΟ Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance C

Εγγύηση στην ακουστική απόδοση - Χωρίς βίδες, μόνο με συγκόλληση.
Το πρωτοποριακό σύστημα ακουστικής StoSilent Distance C είναι πατενταρισμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εγγυάται την βελτίωση της ακουστικής των χώρων, συνδυάζοντας μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή, χωρίς βίδες επάνω στις ηχοαπορροφητικές πλάκες. Παρέχει με απόλυτη αξιοπιστία συντελεστές ακουστικής έως aw = 0.95 και ακόμα μεγαλύτερη και αντοχή στο χρόνο!

StoSilent Distance S

Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance S

Το κλασσικό.
Το πλέον κλασσικό σύστημα ηχοαπορρόφησης χωρίς αρμούς, που έχει χρησιμοποιηθεί στα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα (προηγούμενη ονομασία StoSilent Panel και StoSilent Top Panel). Η ανώτερη έκδοση του StoSilent Distance S, βασίζεται σε πλάκες StoSilent Board πάχους 25mm και παρέχει συντελεστές ακουστικής έως αw = 0.85. Το StoSilent Distance S μπορεί να φέρει πλάκες StoSilent Board πάχους 15mm παρέχοντας συντελεστές ακουστικής από 0.45 έως 0.60.

Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance F

Σύστημα ηχοαπορρόφησης StoSilent Distance F

Ευελιξία παντού.
Το σύστημα βασίζεται στην ενισχυμένη και εύκαμπτη ηχοαπορροφητική πλάκα 15mm StoSilent Board 310F (πρώην StoSilent Robust) και συνίσταται για δημιουργία καμπύλων επιφανειών (έως τόξο κύκλου ακτίνας 5m) καθώς και για χρήση σε επιφάνειες με αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις.

Τελικά επιχρίσματα

acoustic surfaces StoSilent Top_Basic

StoSilent Top

StoSilent Decor M

StoSilent Décor M

StoSilent Decor MF

Sto Silent Décor MF

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved