Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance S

Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance S

Το κλασσικό

Το πλέον κλασσικό σύστημα ηχοαπορρόφησης χωρίς αρμούς, που έχει χρησιμοποιηθεί στα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα (προηγούμενη ονομασία StoSilent Panel και StoSilent Top Panel). Το StoSilent Distance S φέρει την ανώτερη πιστοποίηση κλάσης αντίδρασης στη φωτιά Α2-s1, d0 σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1. Η ανώτερη έκδοση του, βασίζεται σε πλάκες StoSilent Board πάχους 25mm και παρέχει συντελεστές ακουστικής έως αw = 0.85. Το StoSilent Distance S μπορεί να φέρει πλάκες StoSilent Board πάχους 15mm παρέχοντας συντελεστές ακουστικής από 0.45 έως 0.60.

Όλες οι σανίδες StoSilent Board που εφαρμόζονται στο σύστημα StoSilent Distance S έχουν αεροστεγή την πίσω πλευρά, ώστε να μην δημιουργούνται σκιάσεις στην εμφανή πλευρά του συστήματος με το πέρασμα του χρόνου. Μπορούν εύκολα να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα. Σε συνδυασμό με το χαμηλό τους βάρος, την χρωματική ποικιλία και την υφή, μπορούν να δώσουν πλήρη ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση των εσωτερικών χώρων.

Το StoSilent Distance S δέχεται φινίρισμα το απόλυτα ομοιόμορφο και λείο, πατητό επίχρισμα StoSilent Top Finish ή το λεπτόκοκκο ψεκαστό επίχρισμα StoSilent Décor M (προηγούμενη ονομασία StoSilent Superfein). Και τα δύο επιχρίσματα ανήκουν στην κατηγορία μη αναφλέξιμα επιχρίσματα, κλάσης αντίδρασης στη φωτιά Α2-s1, d0 σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

Συνδυασμοί υλικών:
StoSilent Board 100 S + StoSilent Top Basic + Top Finish
StoSilent Board 110 S + Top Basic + StoSilent Décor M
StoSilent Board 300 + Top Basic + Top Finish
StoSilent Board 310 + Top Basic + StoSilent Decor M

Τελικά επιχρίσματα

acoustic surfaces StoSilent Top_Basic

StoSilent Top

StoSilent Decor M

StoSilent Décor M

StoSilent Decor MF

StoSilent Décor MF

StoSilent Distance S

StoSilent Distance S

  1. Μεταλλική υποκατασκευή συμφωνα με το EN 13964
  2. Ηχοαπορροφητική πλάκα StoSilent Board 100S/ 110S/ 300/  310
  3. Σφραγιστική ταινία StoSilent Profile Tape

    4-7. Τοποθέτηση πλακών: βίδες, κόλλα StoSilent Fix, StoSilent Profile Tape, επικάλυψη κενών με StoSilent Plan

    8. Ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Top Basic

    9. Ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Top Finish ή Décor M

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved