Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance F

Σύστημα ακουστικής StoSilent Distance F

Ευελιξία παντού

Οι χώροι υψηλής αισθητικής με μεγάλες καμπύλες επιφάνειες στη διαμόρφωση των οροφών, απαιτούν ισορροπεία στην ακουστική απόδοση και μείωση του θορύβου που δημιουργείται από την αντίχηση.

Το σύστημα ακουστικής StoSilent Distance F βασίζεται στην ενισχυμένη και εύκαμπτη ηχοαπορροφητική πλάκα 15mm StoSilent Board 310F ( πρώην StoSilent Robust ) και συνίσταται για δημιουργία καμπύλων επιφανειών (έως τόξο κύκλου ακτίνας 5m) καθώς και για χρήση σε επιφάνειες με αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις. Ως τελικό επίχρισμα δέχεται το λεπτόκοκκο ψεκαστό υλικό StoSilent Décor M (προηγούμενη ονομασία StoSilent Superfein), κλάσης αντίδρασης στη φωτιά Α2-s1, d0 σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

Συνδυασμοί υλικών:
StoSilent Board 310F + StoSilent Decor M(F)

Τελικά επιχρίσματα

StoSilent Decor M

StoSilent Décor M

StoSilent Decor MF

StoSilent Décor MF

StoSilent Distance F

StoSilent Distance F

  1. Μεταλλική υποκατασκευή συμφωνα με το EN 13964
  2. Ειδική εύκαμπτη ηχοαπορροφητική πλάκα StoSilent Board  310F
  3. Σφραγιστική ταινία StoSilent Profile Tape

    4-7. Τοποθέτηση πλακών: βίδες, κόλλα StoSilent Fix, StoSilent Profile Tape, επικάλυψη κενών με StoSilent Plan

    8. Ενδιάμεση στρώση – ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Décor M 

    9. Φινίρισμα – ηχοαπορροφητικό επίχρισμα StoSilent Décor M(F)

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved