Σύστημα ακουστικής StoSilent Compact

StoSilent Compact Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής

Τα ευέλικτα συστήματα σοβάδων ακουστικής

Σε κάποιους χώρους δεν είναι δυνατή η χρήση αναρτώμενων ή επικολλούμενων συστημάτων ακουστικής. Για τις περιπτώσεις αυτές η Sto έχει αναπτύξει τα συστήματα ακουστικής StoSilent Compact, που με την χρήση ειδικών ηχοαπορροφητικών σοβάδων μπορούν να βελτιώσουν την ακουστική των χώρων.
Παρέχονται 2 επιλογές συστημάτων, το StoSilent Compact Sil (πρώην StoAcoustic Plaster) και το StoSIlent Compact Miral (πρώην StoAcoustic Spray Plaster).

Συστήματα ειδικών ηχοαπορροφητικών σοβάδων:

StoSilent Compact Sil – Ηχοαπορροφητικός σοβάς υδρυάλου

Ηχοαπορροφητικός ειδικός σοβάς υδρυάλου για εφαρμογή με σπάτουλες. Εφαρμόζεται σε επάλληλες στρώσεις με χρήση οδηγών και δέχεται ως τελική επικάλυψη το λεπτόκοκκο επίχρισμα StoSilent Décor M στην επιθυμητή απόχρωση.

 • Τα πλεονεκτήματα :
 • Εύκολη εφαρμογή με το χέρι
 • Συντελεστής ηχοαπορρόφησης έως aw = 0.45
 • Περιορισμένης αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1
 • Απόχρωση υλικού : λευκό

StoSilent Compact Miral – Τσιμεντοειδής ψεκαστός ηχοαπορροφητικός σοβάς

Ειδικής σύνθεσης και κοκκομετρίας τσιμεντοειδής ηχοαπορροφητικός σοβάς για εφαρμογή με ψεκασμό. Μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια είτε επίπεδη είτε καμπύλη είτε τρισδιάστατη. Αδρή τελική επιφάνεια που χρωματίζεται, αν απαιτείται, με ψεκασμό της τελικής βαφής StoColor Silent

 • Τα πλεονεκτήματα :
 • Εύκολη εφαρμογή με ψεκασμό
 • Συντελεστής ηχοαπορρόφησης έως aw = 0.30
 • Μη αναφλέξιμο σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1
 • Απόχρωση υλικού : λευκό
StoSilent Compact Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής

StoSilent Compact Sil

 1. Οδηγοί συστήματος
 2. Αστάρι επιφάνειας – γέφυρα πρόσφυσης
 3. Ενδιάμεσες στρώσεις StoSilent Compact Sil
 4. Τελική στρώση StoSilent Décor M
StoSilent Compact Σύστημα ηχοαπορρόφησης - Ακουστικής

StoSilent Compact Miral

 1. Αστάρι επιφάνειας
 2. Στρώσεις StoSilent Compact Miral
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved