Συστήματα με χρήση ελαστομερών βαφών

Αντιρρηγματικά συστήματα

Συστήματα προστασίας από ρωγμές με χρήση ελαστομερών, αντιρρηγματικών βαφών 1

Σύστημα προστασίας από ρωγμές έως 1mm με το ακρυλοσιλικονούχο ελαστομερές υλικό προστασίας Sto-Irtop S Solo Mat

Η κορυφαία αντιμετώπιση για σίγουρο αποτέλεσμα

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPlex W ή StoPrim Micro
 2. Πλήρωση ρωγμών : Ειδικό υλικό για γέμισμα και μόνιμη γεφύρωση ρωγμών StoCrack Filler fein
 3. Ενδιάμεση στρώση : 1η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat
 4. 2η Ενδιάμεση στρώση : 2η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat
 5. Τελική στρώση : 3η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat 1

Σύστημα προστασίας από ρωγμές έως 0,25mm με σιλικονούχο βαφή StoColor Silco Elast

Υψηλής ποιότητας προστασία για επιφάνειες με μικρές ρωγμές

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPrim Micro
 2. Πλήρωση ρωγμών (εάν απαιτείται) : Ειδικό υλικό για γέμισμα και μόνιμη γεφύρωση ρωγμών StoCrack Filler fein
 3. Ενδιάμεση στρώση : 1η στρώση StoColor Silco Elast
 4. Τελική στρώση : 2η στρώση StoColor Silco Elast
  (Σε επιφάνειες με έντονες καταπονήσεις μπορεί να απαιτηθεί και 3η στρώση StoColor Silco Elast )

Σύστημα προστασίας από τριχοειδείς ρωγμές με ακρυλοσιλικονούχο βαφή StoColor Fibrasil

Ευκολία, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPrim Micro
 2. Πλήρωση ρωγμών (εάν απαιτείται) : Ειδικό υλικό για γέμισμα και μόνιμη γεφύρωση ρωγμών StoCrack Filler fein
 3. Ενδιάμεση στρώση : 1η στρώση StoColor Fibrasil
 4. Τελική στρώση : 2η στρώση StoColor Fibrasil

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1) Πάντα να ζητάτε την συνδρομή του τεχνικού τμήματος της StoHellas για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος-υλικού για την περίπτωση σας, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια των επιλεγμένων υλικών για να ενημερωθείτε για την σωστή διαδικασία, τις καταναλώσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε υλικού.

προστασία από ρωγμές με συστήματα με χρήση ελαστομερών, αντιρρηγματικών βαφών
 1. Προετοιμασία υποστρώματος
 2. Πλήρωση ρωγμών
 3. Ενδιάμεση στρώση
 4. 2η Ενδιάμεση στρώση (εάν απαιτείται)
 5. Τελική στρώση
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved