Συστήματα με χρήση επιχρισμάτων

Αντιρρηγματικά συστήματα

Συστήματα προστασίας από ρωγμές με χρήση ελαστομερών αντιρρηγματικών επιχρισμάτων 1

Οργανικό σύστημα προστασίας από ρωγμές

Η κορυφαία επιλογή για ασφάλεια και αντοχή στον χρόνο.

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPrimer
 2. Βασική στρώση : Οργανικό ελαστομερές επίχρισμα StoArmat Classic plus
 3. Οπλισμός : Υαλόπλεγμα StoGlassfiber Mesh fine
 4. Τελική στρώση : Οργανικός ελαστομερής σοβάς Stolit

Σύστημα προστασίας από ρωγμές με ανόργανο ενδιάμεσο επίχρισμα

Υψηλής ποιότητας προστασία από ρωγμές ιδιαίτερα σε επιφάνειες με ανωμαλίες που απαιτούν γεμίσματα.

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPrimer
 2. Βασική στρώση : Ανόργανο επίχρισμα ενισχυμένο με υαλοϊνες StoLevell Reno
 3. Οπλισμός : Υαλόπλεγμα StoGlassfiber Mesh fine
 4. Ενδιάμεση στρώση προετοιμασίας : StoPrimer
 5. Τελική στρώση : Οργανικός ελαστομερής σοβάς Stolit

Σύστημα προστασίας από ρωγμές με ανόργανο ενδιάμεσο επίχρισμα χωρίς υαλόπλεγμα οπλισμού

Για επισκευή ρωγμών σε επιφάνειες με ανωμαλίες που απαιτούν γεμίσματα, χωρίς αυξημένες απαιτήσεις.

 1. Προετοιμασία υποστρώματος : StoPrimer
 2. Βασική στρώση : Ανόργανο επίχρισμα ενισχυμένο με υαλοϊνες StoLevell Reno
 3. Ενδιάμεση στρώση προετοιμασίας : StoPrimer
 4. Τελική στρώση : Οργανικός ελαστομερής σοβάς Stolit

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1) Πάντα να ζητάτε την συνδρομή του τεχνικού τμήματος της StoHellas για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος-υλικού για την περίπτωση σας, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια των επιλεγμένων υλικών για να ενημερωθείτε για την σωστή διαδικασία, τις καταναλώσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε υλικού.

προστασία από ρωγμές με συστήματα με χρήση αντιρρηγματικών επιχρισμάτων
 1. Προετοιμασία υποστρώματος
 2. Βασική στρώση
 3. Οπλισμός
 4. Ενδιάμεση στρώση (εάν απαιτείται)
 5. Τελική στρώση

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved