Προστασία σκυροδέματος

Συντήρηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος

Καλύτερη προστασία για τις υψηλότερες απαιτήσεις

Όταν είναι πρόσφατα κατασκευασμένο, το σκυρόδεμα είναι ένα υλικό ανθεκτικό και με εξαίρετες ιδιότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλες τις κατασκευές.

Όμως, κατασκευαστικά λάθη και συγκεκριμένα προβλήματα του σκυροδέματος μπορούν να δημιουργήσουν ρωγμές, εμφάνιση αλάτων και λοιπές καταστροφές.

Οι καιρικές επίσης συνθήκες, οι ρύποι και η υγρασία μπορούν να επιδεινώσουν αυτά τα προβλήματα. Τα αυξανόμενα δείγματα βλαβών δείχνουν πως όλα τα είδη κατασκευών από σκυρόδεμα απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, καθώς πιθανές βλάβες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Η Sto και η ομάδα προϊόντων της StoCretec αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προστασίας κατασκευών σκυροδέματος, βοηθώντας να παραμείνουν στατικά αφαλείς, μέσα από υλικά προστασίας και επισκευής. Πάντα με σεβασμό τόσο στην τεχνική και την ποιότητα όσο και στην αισθητική.

Τα συστήματα επισκευής και προστασίας σκυροδέματος της StoCretec έχουν πλέον καθιερωθεί στην αγορά σαν τα συστήματα που μπορούν να ξεπερνούν καθολικά τις αιτίες και τα συμπτώματα των προβλημάτων που εμφανίζει το σκυρόδεμα.

Συστήματα που λειτουργούν αρμονικά

Η StoCretec έχει αναπτύξει συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε συνολικά σαν κατασκευαστικά συστήματα είτε σαν μεμονωμένα προϊόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Από τις προστατευτικές επικαλύψεις μέχρι και τις πλήρεις επισκευαστηκές λύσεις, από σφραγιστικά προϊόντα προστασίας μέχρι ενέσιμα υλικά και συστήματα επιδιόρθωσης, η StoCretec έχει προϊόντα για όλες τις προσόψεις με σκυρόδεμα.

Οι ομάδες προϊόντων StoCretec

  • Συντήρηση Σκυροδέματος: Αντιδιαβρωτική προστασία – Επισκευστικά κονιάματα – Λεπτόκοκκα κονιάματα
  • Προστασία Επιφανειών Σκυροδέματος: Αστάρια – Επικαλύψεις
  • Επικαλύψεις Δαπέδων: Εμποτισμός – Αστάρια – Σφραγιστικά – Επικαλύψεις

 

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved