Συντήρηση σκυροδέματος

Προστασία και συντήρηση σκυροδέματος

Στα μέσα της δεκαετίας του εβδομήντα, έγινε πλέον καθαρά αντιληπτό ότι ήδη τα πρώτα κτίρια κατασκευασμένα από σκυρόδεμα απαιτούσαν επισκευές. Όλο και πιο συχνά συνεργεία εφαρμογής σοβάδων και βαφών καθώς και κατασκευαστικές εταιρίες έρχονταν αντιμέτωποι με προσόψεις και μπαλκόνια τα οποία έχριζαν επισκευής.

Η Sto αντέδρασε σε αυτή τη νέα πρόκληση δημιουργώντας ένα νέο τμήμα και μια νέα κατηγορία προϊόντων για να ικανοποιήσει τις απατήσεις του όλο και αυξανόμενου πλήθους εταιριών που αναλάμβαναν επισκευές σκυροδέματος.

Από ένα τμήμα με τριμελές προσωπικό το 1975, έγινε το 1996 ένα υποκατάστημα το οποίο έχει πλήρως υπό την κυριότητά της η Sto.

Σήμερα ως μέλος του ομίλου εταιρειών της Sto, η StoCretec ηγείται στην διεθνή αγορά στα προϊόντα επισκευής σκυροδέματος και επικαλύψεων δαπέδων.

Ξεκινώντας από επισκευαστικά κονιάματα και βαφές διασποράς, που πρότινος χρησιμοποιούνταν κυρίως για επισκευές προσόψεων και μπαλκονιών, η εταιρία δημιούργησε ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων.
Προϊόντα για την επισκευή σκυροδέματος, προϊόντα για επισκευή γεφυρών και τούνελ και βιομηχανικά δάπεδα.

Για την επίτευξη όλων αυτών ήταν πολύ σημαντική η πολύ στενή συνεργασία μεταξύ της Sto και της StoCretec.
Συνεργασία όχι μόνο για την εξυπηρέτηση πελατών σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην έρευνα, στην ανάπτυξη των προϊόντων, στην τεχνογνωσία, στην διεθνή μεταφορά και στην επιλογή πρώτων υλών.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved