Επικαλύψεις Δαπέδων

floor coatings

Τα μέσα μεταφοράς καταπονούν τα βιομηχανικά δάπεδα. Τα οξέα, τα αλκάλια και τα πετρελαιοειδή αφήνουν μόνιμα τα σημάδια τους. Οι επικαλύψεις δαπέδων από την Sto ταξινομούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καταπόνησης. Βασίζονται σε εποξειδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Παράγοντες εμποτισμού, σφραγιστικά, συστήματα λεπτών και αυτοεπιπεδούμενων στρώσεων επικαλύψεων και δάπεδα κατάλληλα για όλες τις χρήσεις σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.

Η Sto δίνει επίσης την απαραίτητη σημασία στην χρήση χρώματος στα υλικά δαπέδων, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για να υποδείξουν ζώνες κινδύνου ή να καθοδηγήσουν. Οι επικαλύψεις δαπέδων διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved