Προστασία και συντήρηση σκυροδέματος

Συντήρηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος

Προστασία και συντήρηση επιφανειών σκυροδέματος

Ακόμα και το σκυρόδεμα δεν μπορεί να παραμείνει απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, τους ρύπους και τις μεταβολές στην χρήση του: τα αυξανόμενα δείγματα βλαβών δείχνουν πως και το σκυρόδεμα απαιτεί προστασία. Τόσο σε κατοικίες όσο και σε έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς είτε γέφυρες είτε πολυώροφα κτίρια με ημιτελείς επισκευές εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Η Sto αντιμετωπίζει την πρόκληση της προστασίας κατασκευών σκυροδέματος, βοηθώντας να παραμείνουν στατικά ασφαλείς. Μέσα από υλικά προστασίας και επισκευών. Με έναν οικονομικά και οικολογικά προσιτό τρόπο. Πάντοτε με ίσο σεβασμό στην τεχνική και αισθητική άποψη.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved