Προστασία και συντήρηση σκυροδέματος

Συντήρηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος

Προστασία και συντήρηση επιφανειών σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα δεν παραμένει απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες, τους ρύπους και την υγρασία. Τα αυξανόμενα δείγματα βλαβών δείχνουν πως οι κατασκευές από σκυρόδεμα απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, τόσο σε κτίρια όσο και σε έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς πιθανές βλάβες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Με πάνω από 40 χρόνια στην παροχή λύσεων αποκατάστασης, προστασίας και ενίσχυσης σκυροδέματος καθώς και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις επιστρώσεις δαπέδων, η Sto μέσω της θυγατρικής της StoCretec αντιμετωπίζει την πρόκληση στομέα της προστασίας και συντήρησης επιφανειών σκυροδέματος με σεβασμό
τόσο στην τεχνική και την ποιότητα όσο και στην αισθητική.

Ως μέρος του Ομίλου Sto, η StoCretec παρέχει την ικανότητα και τεχνογνωσία από μικρές επισκευές μπαλωμάτων σκυροδέματος έως έργα ψεκασμού κονιάματος μεγάλης κλίμακας και συστήματα βιομηχανικής επίστρωσης δαπέδων υψηλής απόδοσης. Τα συστήματα και οι λύσεις προϊόντων StoCretec είναι τέλεια προσαρμοσμένα για να ταιριάζουν σε κάθε τομέα εφαρμογής, είτε πρόκειται για πρόσοψη κτιρίου, γέφυρα, σήραγγα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Τα συστήματα επισκευής StoCretec προσφέρουν λειτουργικές και οικονομικές λύσεις για την αναδιαμόρφωση μερικώς κατεστραμμένων περιοχών ή την επισκευή μεγάλων επιφανειών σκυροδέματος. Παρέχουν αντιδιαβρωτική προστασία στον ενισχυτικό χάλυβα, γέφυρα συγκόλλησης με το υπόστρωμα (εάν απαιτείται), επισκευαστικό κονίαμα για να αντικαταστήσει αυτό που έχει αφαιρεθεί και επαναφέρει το παθητικό αλκαλικό περιβάλλον. Μπορεί επίσης να παρασχεθεί μια ποικιλία επικαλύψεων για λείο φινίρισμα και περεταίρω προστασία από την ενανθράκωση.

Εφαρμογές:

  • Προσόψεις και μπαλκόνια – οικιστικά και βιομηχανικά
  • Γέφυρες και σήραγγες
  • Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, πύργοι ψύξης ή φράγματα
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

 

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved