Πληροφορίες για την εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική Θερμομόνωση - Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm

Τεχνικές πληροφορίες για την εξωτερική θερμομόνωση

Κατασκευαστικές επιλογές που εξασφαλίζουν κορυφαία θερμομόνωση, αξιοπιστία και αντοχή

Πολλοί πιστεύουν πως τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι μια επικίνδυνη εφαρμογή καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία στην κατασκευή τους.
Άλλοι πάλι θεωρούν πως τα πάνω από 50 χρόνια χρήσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη έχουν επιλύσει όλα τα τεχνικά ζητήματα και η εφαρμογή τους είναι μια εύκολη υπόθεση.

Η απάντηση για εμάς στην Sto είναι πως η επιτυχία βασίζεται πάντοτε στην σωστή γνώση του αντικειμένου, τις κατάλληλες τεχνικές επιλογές και προφανώς στην καλύτερη δυνατή ποιότητα υλικών.

Για τον λόγο αυτό παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια περίληψη των θεωρητικών θεμελίων των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και των βασικών επιλογών σε υλικά και τρόπους κατασκευής.

Γενικές τεχνικές πληροφορίες για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 CE, EPS Top31 CE και EPS Top30 CE

StoTherm ClassicΗ διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε ποσοστό 85% στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Η χρήση EPS για πάνω απο 50 χρόνια, σε εκατοντάδες εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, έχει δείξει την άριστη συμπεριφορά και την αξιοπιστία του υλικου.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συνοψίζονται παρακάτω:

  • άριστη θερμομόνωση, ευκολία χρήσης πλακών μεγάλου πάχους
  • άριστη πρόσφυση των επιχρισμάτων
  • πολύ καλή διαπνοή (υδρατμοδιαπερατότητα)
  • υψηλή ελαστικότητα και άρα απορρόφηση τάσεων
  • ευκολία στην χρήση κατά την κατασκευή

Σήμερα με την χρήση την προτωποριακής διογκωμένης πολύστερίνης με γραφίτη που παράγεται σε 2 τύπους Sto-EPS Top31 CE και Sto-EPS Top30 CE με τον κορυφαίο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,030 W/mK έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση, για την μέγιστη θερμομόνωση στο μικρότερο πάχος.

Πλάκες Πετροβάμβακα για εξωτερική θερμομόνωση

StoTherm MineralΓια μη αναφλέξιμο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα η Sto προτείνει πολλές διαφορετικές ποιότητες θερμομονωτικών πλακών.
Οι πλάκες πετροβάμβακα ενώ είναι δημοφιλείς για την θερμομόνωση που προσφέρουν σε πολλά συστήματα δόμησης, στην εξωτερική θερμομόνωσης χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις πυρασφάλειας, μιας και η ινώδης φύση τους και η δυσκολία στην επεξεργασία, κατα την κατασκευή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, αυξάνουν την δυσκολία και το κόστος κατασκευής.

Η βασική ιδιότητα που πρέπει να ζητείται βάση των νέων προτύπων παραγωγής των προϊόντων πετροβάμβακα (ΕΝ 13162) είναι η αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια της πλάκας, μιας και απο αυτή αποδεικνύεται η συνοχή των ινών του πετροβάμβακα και η δυνατότητα να δεχθεί επάνω στην επιφάνεια του σοβάδες. Ανάλογη της παραπάνω ιδιότητας είναι συνεπώς και η πρόσφυση που προσφέρει το θερμομονωτικό υλικό στα επιχρίσματα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Οι πλάκες που χρησιμοποιούνται για εξωτερική θερμομόνωση, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την υψηλή πυκνότητα π.χ. από 100 έως 150 Kg/m3, και την καλή αντοχή σε εφελκυσμό π.χ. μεγαλύτερη από 0,005 έως και 0,015 MPa.
Τέλος ο συντελεστής θερμομόνωσης κυμαίνεται από 0,035 έως 0,040 W/mK και φαίνεται στην σήμανση CE του παραγωγού (όπως και στις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης).

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved