Βήματα εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης

θερμομόνωση θερμομονωση

Έναρξη συστήματος θερμομόνωσης

Τοποθετούμε τους οδηγούς έναρξης αλουμινίου StoStarter Track στον τοίχο. Οι οδηγοί βιδώνονται στο υπόστρωμα με κενό μεταξύ τους 3mm ανά τεμάχιο λόγω συστολοδιαστολών του υλικού (αλουμίνιο) και επιπεδόνονται με αλφάδι.
Στην περίπτωση που πρέπει να ξεκινήσουμε απο την επιφάνεια του δαπέδου είτε των θεμελίων θα πρέπει να δημιουργηθεί η ζώνη στεγάνωσης του κατω άκρου του συστήματος StoTherm, ώστε να προστατεύεται το κτίριο απο την υγρασία
(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ζώνη στεγάνωσης δείτε τον Οδηγό τοποθέτησης του συστήματος).

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 1 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 2

Τοποθέτηση των πλακών του θερμομονωτικού υλικού σε ένα σύστημα θερμομόνωσης StoTherm

Μετά την εφαρμογή του κατάλληλου συγκολλητικού υλικού στην επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης Sto-EPS Board K80 CE ή διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη Sto-EPS Board Top30 K80 CE, στην συνέχεια τοποθετούμε τις θερμομονωτικές πλάκες στο υπόστρωμα.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 3 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 4

Η τοποθέτηση των πλακών της πολυστερίνης γίνεται σταυρωτά (όπως στα τούβλα) σε όλες τις επιφάνειες και ειδικά στις γωνίες του κτιρίου ώστε να μην δημιουργούνται ενιαίοι κάθετοι αρμοί. Φροντίζουμε ταυτόχρονα να μην μένουν κενά μεταξύ των πλακών και μεγάλες ανεπιπεδότητες στην τελική τους επιφάνεια.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 5 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 6

Tα συστήματα StoTherm Classic και StoTherm Vario με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του ιδιαίτερα χαμηλού βάρους του συστήματος (συνολικά περίπου 10 kg/m2 για πάχος 5cm), αλλά και της τεράστιας αντοχής των συγκολλητικών υλικών της Sto, είναι πιστοποιημένα για χρήση μόνο με κόλλα σε όλα τα κτίρια εφόσον το υπόστρωμα είναι ικανό να φέρει φορτία (π.χ. νέες οικοδομές). Σε περίπτωση σαθρών ή παλαιών υποστρωμάτων απαιτείται να χρησιμοποιηθεί μηχανική στερέωση του συστήματος με κατά μέσο όρο 4 βύσματα/m2 (ζητήστε πληροφορίες απο το τεχνικό τμήμα σχετικά με τον τύπο και το πλήθος των βυσμάτων).

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 7 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 8

Τυχόν κενά μεταξύ των πλακών θερμομόνωσης γεμίζονται με τον ειδικό αφρό πολυουρεθάνης περιορισμένης διόγκωσης και περιορισμένης αναφλεξιμότητας!
Για την δημιουργία τέλειας επιφάνειας ελέγχουμε την επιπεδότητα των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης με πήχη και τρίβουμε όλη την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά τριβεία ώστε να είμαστε σίγουροι πως δεν υπάρχει καμία ατέλεια ή ανεπιπεδότητα που θα δημιουργήσει αισθητικό πρόβλημα στο τελικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 9 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 10

Ενδιάμεση στρώση και τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης θερμομόνωσης

Αρχικά εφαρμόζουμε όλα τα ειδικά τεμάχια του συστήματος όπως γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, αρμούς διαστολής κτιρίων κλπ. τοποθετώντας τα επί της επιφάνειας της μόνωσης με εμβαπτισμό τους στον τοπικά εφαρμοσμένο αντιρρηγματικό σοβά.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 11 Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 12

Εφαρμόζουμε σε όλη τη επιφάνεια τον ενδιάμεσο ενισχυτικό, ελαστικό σοβά (StoArmat Classic plus για το οργανικό σύστημα StoThem Classic ή StoLevell Duo Plus για το StoTherm Vario) με ίσια ανοξείδωτη σπάτουλα σε μια στρώση κατάλληλου πάχους βάση των προδιαγραφών του υλικού και τοποθετούμε στην επιφάνεια του το υαλόπλεγμα Sto Glassfibre Mesh το οποίο πρέπει να εμβαπτίζεται στο υγρό ακόμα επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως (πρέπει να φαίνεται η υφή του υαλοπλέγματος ελαφρά αλλά όχι τα χρώματα ή τα λογότυπα της Sto). Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει ΠΑΝΤΑ να επικαλύπτονται κατά 10cm στις άκρες.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 13Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 14

Τελική επικάλυψη συστήματος θερμομόνωσης

Εφαρμόζουμε τους έτοιμους διακοσμητικούς σοβάδες Sto στην επιθυμητή απόχρωση, υφή και τεχνοτροπία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρχιτέκτονα ή του ιδιοκτήτη.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 15Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 16

Τα υλικά της Sto για προσόψεις περιλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα σοβάδων, χρωμάτων και υλικών τεχνοτροπίας για προσόψεις. Σχεδόν οποιοδήποτε τελικό αποτέλεσμα είναι δυνατό να παραχθεί σαν τελική στρώση των συστημάτων StoTherm.
Απο άγριες ανάγλυφες επιφάνειες με εμφάνιση φυσικής πέτρας έως λείες σπατουλαριστές, τα πάντα είναι εφικτά. Για περισσότερες πληροφορίες, συβουλές για την επιλογή υλικών, φυλλάδια εφαρμογής και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Stο το τεχνικό τμήμα της εταιρίας βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved