Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» πραγματοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος εντάσσοντας σε αυτό όλες τις κατοικίες, ανεξαρτήτως του πότε χτίστηκαν και αν αποτελούν κύρια η δευτερεύουσα κατοικία.

Το ΥΠΕΚΑ ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο αυτό με τις αλλαγές που επιτακτικά ζητούσε η αγορά, καθώς οι υπαγωγές στο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει πριν από ένα έτος είναι πολύ λιγότερες από τις αναμενόμενες.

Οι αλλαγές του προγράμματος:

  1. Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €12.000 ή το οικογενειακό τις €20.000, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο για το 30% του προϋπολογισμού
  2. Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη
  3. Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
  4. Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθούν οι εγκρίσεις δανείων
  5. Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης
  6. Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως €250 (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως €800 (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία Έτσι μετά από δύο αναθεωρήσεις του προγράμματος οι επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Σημειώνεται ότι πλέον, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. Οι κατηγορίες για ένταξη στο πρόγραμμα Κατηγορία Α1 Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι €12.000 ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι €20.000 επιχορηγείται το 70% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 30% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015) Κατηγορία Α2 Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €12.000 μέχρι €40.000 ή οικογενειακό εισόδημα από €20.000 έως €60.000 επιχορηγείται το 35% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 65% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015) Κατηγορία Β Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €40.000 μέχρι €60.000 ή οικογενειακό εισόδημα από €60.000 έως €80.000 επιχορηγείται το 15% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 85% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις:

  1. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτίριο συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Για περισσότερα δείτε exoikonomisi.ypeka.gr

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved