Πώς αποτρέπουμε την αστοχία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης λόγω διείσδυσης νερού?

Πώς αποτρέπουμε την αστοχία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης λόγω διείσδυσης νερού?

Σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την μακροβιότητα των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Ε.Θ.), είναι η αποτροπή της έκθεσής τους σε υγρασία. Σημεία της κατασκευής από τα οποία μπορεί να διεισδύσει νερό, αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του Σ.Ε.Θ.

Διελεύσεις σωληνώσεων, στηρίξεων κ.α. μέσα από στοιχεία (π.χ. σιφώνια συλλογής όμβριων σε εξώστες και ταράτσες), μαρμαροποδιές στηθαίων ή ανοιγμάτων αλλά και επιφάνειες εκτεθειμένων δομικών στοιχείων, όπως π.χ. ταράτσες, εξώστες, στηθαία κ.α. αποτελούν περιοχές από τις οποίες μπορεί να έχουμε διείσδυση νερού προς τα δομικά στοιχεία στα οποία βρίσκεται τοποθετημένο το σύστημά μας. Η είσοδος νερού στο πίσω μέρος του Σ.Ε.Θ., μπορεί σταδιακά να υποβαθμίσει την πρόσφυση της κόλλας επάνω στο δομικό στοιχείο όπως και τη πρόσφυση της κόλλας στο μονωτικό υλικό.

Συνεπώς, μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, εξασφαλίζοντας συνολικά την στεγανότητα/υγρομόνωση, πέραν από τη γενικότερη προστασία της κατασκευής προστατεύουμε και την ακεραιότητα του Σ.Ε.Θ.

Σημείο αποτροπής διείσδυσης της υγρασίας σε ένα Σ.Ε.Θ. είναι επίσης η κατασκευή του ίδιου του Σ.Ε.Θ. και οι λεπτομέρειες στεγανοποίησής του. Για αυτό το λόγο κατά την εφαρμογή των συστημάτων StoTherm ακολουθείται πιστά η πρακτική στεγανοποίησης όπως περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής Συστημάτων StoTherm, αλλά και στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες της βιβλιοθήκης της Sto (CAD Details) σε όλες τις περιοχές που υπάρχει επαφή του συστήματος με άλλο υλικό (π.χ. κουφώματα αλουμινίου, μαρμαροποδιές κ.α.), με τη χρήση ειδικών διογκούμενων ταινιών (π.χ. LENTO) και υλικών σφράγισης (π.χ. Joint Filler).

Ομοίως, στις περιοχές των ορίων του Σ.Ε.Θ. όπου υπάρχει επαφή του συστήματος με επιφάνειες όπου η υγρασία αναμένεται να απειλήσει το Σ.Ε.Θ. (π.χ. κατώτερη περιοχή Σ.Ε.Θ. σε επαφή με εξώστες), είναι απαραίτητη τοπικά η εφαρμογή υψηλής ποιότητας στεγανωτικών υλικών (StoFlexyl αναμεμιγμένο με τσιμέντο), σε συνδυασμό με διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας (EPS 200), ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διείσδυσης υγρασίας.

Στην StoHellas θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την τήρηση των διαδικασιών στην εφαρμογή των υλικών και των συστημάτων μας. Για τον λόγο αυτό συνεχώς εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας είτε με σεμινάρια είτε κατόπιν συνεννόησης επί του έργου!
Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας και εφαρμοστές είναι ίσως ο σημαντικότερος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής ενός άψογου αποτελέσματος που αντέχει στο χρόνο!

Διαβάστε περισσότερα ΝEA στο ενημερωτικό μας newsletter!

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved