Τα οφέλη της χρήσης πλακών EPS με μικρές διαστασιακές ανοχές (ώριμη διογκωμένη πολυστερίνη)

Τα οφέλη της χρήσης πλακών EPS με μικρές διαστασιακές ανοχές (ώριμη διογκωμένη πολυστερίνη)

Οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) είναι η καρδιά της θερμομόνωσης στα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση και το υπόστρωμα για την εφαρμογή των επιχρισμάτων και την τελική διαμόρφωση της πρόσοψης.

Η πλήρης ωρίμανση του υλικού πριν την κοπή των πλακών για χρήση σε ETICS, είναι επιβεβλημένη για την ορθή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία. Ο χρόνος ωρίμανσης κυμαίνεται από 4 έως 6 εβδομάδες βάσει της διεθνούς εμπειρίας, και είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργικότητα, την αντοχή και την ασφάλεια των συστημάτων.
Η ωρίμανση συμβάλλει στην διαστασιολογική σταθερότητα του υλικού καθώς όπως είναι γνωστό η διογκωμένη πολυστερίνη μετά την παραγωγή συρρικνώνεται για ένα χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων. Κάποιοι για λόγους πίεσης χρόνου και κόστους, κόβουν τους όγκους EPS αρκετά πριν γίνει η απαραίτητη ωρίμανση. Έτσι οι πλάκες παίρνουν τις τελικές τους διαστάσεις αφού κοπούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αποκλίσεις! Σύμφωνα με την καθιερωμένη βέλτιστη πρακτική (pdf εφαρμογής ETICS σελ. 32-37), η επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς κενά και ξένα υλικά. Συνεπώς σε περίπτωση αποκλίσεων πρέπει κανονικά να γεμίζεται με λωρίδες του ίδιου του μονωτικού ή αν τα κενά είναι μικρότερα των 5mm, να γεμίζονται με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης, γεγονός που αυξάνει το κόστος και δυσχεραίνει την εφαρμογή.

Ταυτόχρονα εάν η ολοκλήρωση της ωρίμανσης γίνει μετά την εφαρμογή στην πρόσοψη, τότε είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια του συστήματος θερμομόνωσης και προβλήματα στην λειτουργία του.

Για να γνωρίζει ο πελάτης-χρήστης τις διαστασιακές ανοχές των πλακών, υπάρχει καθιερωμένο σύστημα, βάσει του οποίου στη συσκευασία των μονωτικών πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων πληροφοριών και οι ανοχές
T: πάχος, L: μήκος, W: πλάτος, S: ορθογωνικότητα, P: επιπεδότητα

EPS

Έτσι, ένα προϊόν π.χ. S(2) έχει σημαντικά μικρότερη ανοχή στην ορθογωνικότητα από ένα προϊόν S(5). Έτσι, μπορεί κανείς να επιλέξει με ασφάλεια μεταξύ των προϊόντων που προσφέρει η αγορά, το μονωτικό που πληροί τις απαιτήσεις της ΕΤΑ του συστήματός του.
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, ότι με βάση τις προδιαγραφές ανοχών που αναγράφονται στο μονωτικό, εύκολα κανείς μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές της ΕΤΑ οποιουδήποτε συστήματος.
Άλλωστε η χρήση ώριμου μονωτικού, που φέρει υποχρεωτικά σήμανση CE, είναι προϋπόθεση για να θεωρείται ένα σύστημα πιστοποιημένο σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις ΕΤΑ των ETICS.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved