Νέα σελίδα της Sto SE & Co. KGaA στο Facebook

Νέα σελίδα της Sto στο Facebook

Καινούργια σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, το πιο σημαντικό social media για τις επιχειρήσεις στον κόσμο, δημιούργησε η Sto SE & Co. KGaA, η μητρική Γερμανική εταιρεία του ομίλου Sto, για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των πελατών και των συνεργατών της.

Μέσα από την νέα αυτή σελίδα μπορεί κανείς εύκολα να ενημερωθεί για τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους, να διαβάσει ειδήσεις και συμβουλές από την Sto κλπ

Με αυτόν τον τρόπο, η Sto ευελπιστεί στη δημιουργία ενός διαδραστικού χώρου για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα κατασκευής και ανακαίνισης. Επισκεφτείτε την νέα σελίδα της Sto SE & Co. KGaA στο Facebook.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved