Κάντο όπως η Sto με τα επίσημα CAD details των συστημάτων StoTherm!

Sto Cad details

13 Οκτωβρίου 2023

Ανακαλύψτε με ένα κλικ, όλα τα σχέδια με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των συστημάτων StoTherm στην αγγλική γλώσσα σε μορφή PDF ή DWG.

Στην οθόνη σας, γρήγορα και απλά, τα σχέδια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής CAD από τη Sto, σας μαθαίνουν τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για την ασφαλή εγκατάσταση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StοTherm σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν απροβλημάτιστα για πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό τα CAD details από τη Sto προσδιορίζουν τις ακριβείς λεπτομέρειες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή για να επιτευχθεί η αξιόπιστη απόδοση του συστήματος σε βάθος δεκαετιών. Αποσαφηνίζουν με εικόνα τα ιδιαίτερα στάδια εφαρμογής όπως: εφαρμογή πλακών θερμομονωτικού υλικού με κόλλα ή βύσματα, τοποθέτηση ειδικών εγκιβωτισμένων βυσμάτων, τρόποι δημιουργίας ζώνης στεγάνωσης, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια σε πόρτες και παράθυρα και πολλά ακόμα.

Η Sto, πρωτοπόρος σε νέες τεχνολογίες και παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, συνεχίζει αδιάκοπα να εμβαθύνει σε υλικά, τεχνικές και μεθοδολογίες και ταυτόχρονα παρέχει τη διαθέσιμη πληροφορία στον μηχανικό, τον εφαρμοστή και τον ιδιοκτήτη όπου και όποτε είναι απαραίτητη.

Βρείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής CAD των συστημάτων StoTherm.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved