Προφύλαξη από τη μούχλα

Προφύλαξη από τη μούχλα

Μικρές επιλογές, μεγάλες επιπτώσεις

Το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση μούχλας, η οποία οφείλεται σε κατασκευαστικά ελαττώματα, είναι ξεκάθαρο: Ο εξειδικευμένος τεχνίτης πρέπει να εξαλείψει, όχι μόνο τη μούχλα, αλλά και το αίτιο που την προκάλεσε. Το συχνότερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι το νερό που διεισδύει στο κτίριο από έξω, αλλά η υγρασία που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους. Και εδώ, μπορούν οι ένοικοι να εξαλείψουν τα αίτια ανάπτυξης της μούχλας, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα.

Έλεγχος της υγρασίας μέσω εξαερισμού

Λόγω του πλυσίματος, της προσωπικής υγιεινής, του μαγειρέματος, των φυτών και άλλων πηγών υγρασίας, σε ένα νοικοκυριό τριών ατόμων διοχετεύονται στατιστικά στον εσωτερικό αέρα του σπιτιού έως και δώδεκα λίτρα νερού την ημέρα. Αυτή η υγρασία θα πρέπει να απομακρύνεται γρήγορα. Οι κρεβατοκάμαρες πρέπει να αερίζονται το πρωί, τα καθιστικά τακτικά και οι κουζίνες και τα μπάνια, σε περίπτωση δημιουργίας έντονης υγρασίας, αμέσως μετά την χρήση.

Έλεγχος της υγρασίας μέσω θέρμανσης

Ο θερμός εσωτερικός αέρας μπορεί, στην ίδια σχετική ατμοσφαιρική υγρασία, να περιέχει περισσότερη υγρασία από τον ψυχρό. Για το λόγο αυτό, παρά τη θέρμανση, υπάρχει ανάπτυξη μούχλας.

Απορροφητικότητα των υλικών του σπιτιού

Τα πατώματα, οι τοίχοι, οι οροφές και τα έπιπλα αποτελούνται από ποικίλα υλικά και δομικά στοιχεία. Η απορροφητικότητά τους, δηλαδή η ικανότητα να απορροφούν την υγρασία από τον αέρα και να την εκλύουν ξανά, διαφέρει έντονα. Τα ανοιχτά σε διάχυση υλικά μπορούν να αντισταθμίσουν την υγρασία του αέρα στο χώρο, ενώ οι μεγαλύτερης πυκνότητας επιφάνειες, για παράδειγμα τα πλακάκια, το γυαλί, το πλαστικό και οι λακαρισμένες επιφάνειες,

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved