Αίτια δημιουργίας μούχλας

Αίτια δημιουργίας μούχλας

Αίτια δημιουργίας μούχλας: Παράσιτα στο κτίριο μας…

Οι μύκητες της μούχλας (για συντομία μούχλα), αποτελούν γενικό όρο για τους παρασιτικούς οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσουν τα επονομαζόμενα νημάτια μυκήτων και σπόρους. Στη φάση επώασης, αναπτύσσονται ακτινοβακτήρια άχρωμα και δυσδιάκριτα. Κατά την αναπαραγωγή σχηματίζονται σπόροι μυκήτων, οι οποίοι συνήθως είναι έγχρωμοι και ορατοί.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσω των οποίων οι μύκητες περνούν στο περιβάλλον μας. Αναπτύσσονται σε νεκρά οργανικά υλικά και μεταδίδονται μέσω του αέρα ή της επαφής.

Πως προκύπτει η μούχλα;

Σε εσωτερικούς χώρους, η επώαση της μούχλας προκαλείται ιδιαίτερα λόγω τριών παραγόντων: υγρασία, θρεπτικά συστατικά και θερμοκρασία.
Τα θρεπτικά συστατικά στο σπίτι και στο διαμέρισμα είναι πολλά. Οι μύκητες εγκαθίστανται σε ξύλα και γυψοσανίδες ή τρέφονται από ταπετσαρίες, χρώματα, βερνίκια, σιλικόνη, κόλλες δαπέδων, δέρμα και πολλά άλλα υλικά. Σε περίπτωση υλικών με υψηλή τιμή pH η επώαση περιορίζεται. Η μούχλα αναπτύσσεται όμως και σε υλικά που δεν προσφέρουν από μόνα τους θρεπτικές ουσίες, όταν έχουν πάνω τους οργανικά σωματίδια και ρύπους, για παράδειγμα το κεραμικό και το γυαλί. Η επώαση είναι δυνατή μόνο με την παρουσία υγρασίας. Τα υλικά δεν είναι απαραίτητο να είναι υγρά, αλλά να έχουν σχετική υγρασία περίπου 80% στην εξωτερική επιφάνεια.

Συχνά αίτια δημιουργίας μούχλας

  • Υψηλή υγρασία περιβάλλοντος
  • Ανεπαρκώς μονωμένες εξωτερικές επιφάνειες
  • Επιλογές κατασκευαστικών υλικών
  • Σπόροι μυκήτων στον αέρα εγκαθίστανται σε ξύλα, κολλητικές ουσίες, τοίχους, υφάσματα, χαρτί
  • Φθορές από νερό, λόγω διαρροών, αστοχίες στεγάνωσης κλπ
  • Κακή απόδοση θέρμανσης ή αερισμού

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved