Θερμομόνωση και προστασία του κλίματος

StoTherm Classic Προστασία του κλίματος

Εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία απο την κλιματική αλλαγή

Η θερμομόνωση ταυτίζεται με την προστασία του κλίματος

Έκθεση του Ο.Η.Ε. για το κλίμα: Η συστηματική θερμομόνωση προσφέρει σημαντικά στην προστασία του κλίματος
Υπάρχει πιθανότητα να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή. Υπό την προϋπόθεση να παρθούν άμεσα μέτρα: Για παράδειγμα με συστηματική θερμομόνωση των κτιρίων.
Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξάνεται. Η αιτία βρίσκεται πρωτίστως στις αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Μόνο μεταξύ του 1970 και 2004, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ο.Η.Ε., οι εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων αυξήθηκαν κατά 70 %.

Προκειμένου να περιοριστεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά 2,0 °C έως 2,4 °C, πρέπει στα επόμενα πενήντα χρόνια να σταματήσει η αύξηση των εκπομπών. Για τις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας ή της Νότιας Αμερικής, ο στόχος αυτός αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Ακόμα και για τις ήδη βιομηχανοποιημένες χώρες, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν: το 2004 ήταν υπεύθυνες για το 46 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, παρότι εκεί ζει μόνο το 20 % του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το τρίτο τμήμα της έκθεσης για το κλίμα του Ο.Η.Ε. αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ιδιαίτερα τονίζει τη δυνατότητα μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών, της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της συστηματικής θερμομόνωσης των κτιρίων.

Η θερμομόνωση των τοίχων των κτιρίων αποτελεί όντως μια σημαντική συμβολή στην προστασία του κλίματος και, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, η θέρμανση και ο κλιματισμός των κτιρίων μαζί με τον τομέα των μεταφορών, καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η προστασία του κλίματος περνά στα χέρια των εργολάβων και των ιδιοκτητών ακινήτων. Όποιος μονώνει με βέλτιστο τρόπο το κτιριακό κέλυφος και αυξάνει την απόδοση του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, συμβάλλει πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος. Και ταυτόχρονα μειώνει τα λειτουργικά του έξοδα.

Επίσης όπως αναφέρει η έκθεση για το κλίμα: Η οικονομική επίδραση των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά με τρόπο ευεργετικό για τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας μέσω της προστασίας του πλανήτη.

Η εξωτερική θερμομόνωση έχει επομένως πολλαπλές θετικές πλευρές ,και με τα πρωτοποριακά συστήματα θερμομόνωσης της Sto, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι δυνατή με τρόπο οικονομικό, ασφαλή και αποδοτικό. Το ίδιο ισχύει είτε πρόκειται για παλαιά ή νέα οικοδομή, μονοκατοικία ή διαμέρισμα, βιομηχανικό ή εμπορικό κτίριο και οπουδήποτε είναι δυνατή η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους.

  • StoTherm Classic

    Λιγότερη κατανάλωση – Περισσότερη απόδοση

  • WikipediaΈκθεση προόδου των διακρατικών επιτροπών για την κλιματική αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved