Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

Εκμεταλλευτείτε τις απεριόριστες δυνατότητες των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm σε όλους τους τύπους κτιρίων με το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Το κρατικό πρόγραμμα επιχορήγησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Ελλάδα εξελίσσεται και αντικαθίσταται από το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις, που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών, όπως την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Έχει δεκαετή ορίζοντα συνολικού προϋπολογισμούoύ 10 δις ευρώ με τμηματική χρονική υλοποίηση ανά έτος και για το 2021 το προϋπολογισμένο ποσό αγγίζει τα 850 εκ ευρώ.

Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών, ο περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και η μετάβαση σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και ο στόχος για ανακαίνιση-ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών κατά μέσο όρο τον χρόνο, για μία δεκαετία. Δηλαδή στοχεύει στην αναβάθμιση 600.000 κατοικιών σε βάθος δεκαετίας.

Στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μπορούν να ενταχθούν κτίρια

  • που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • που υφίσταται νόμιμα
  • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • που δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι ιδιοκτήτες τους επιδοτούνται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό. Στο πρόγραμμα εντάσσονται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm

Οι παρεμβάσεις που αφορούν την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων είναι υψίστης σημασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Η StoHellas για 30 χρόνια αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη Sto, τον Ηγέτη της παγκόσμιας αγοράς Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Τα συστήματα StoTherm έχουν εφαρμοστεί σε χιλιάδες κτίρια όλων των τύπων και σε επιφάνειες άνω των 4.000.000 τ.μ. στη χώρα μας. H StoHellas διαθέτει 4 κορυφαίες επιλογές συστημάτων StoTherm που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε τύπου κτιρίων ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες και απαιτήσεις,  είτε με χρήση διογκωμένης πολυστερίνης (StoTherm Classic, StoTherm Vario) είτε με χρήση πετροβάμβακα (StoTherm Classic S1, StoTherm Mineral).
Όλα τα συστήματα StoTherm μετουσιώνουν την άνω των 60 ετών εμπειρία της Sto στην ανάπτυξη και παραγωγή αξεπέραστων, σε παγκόσμια κλίμακα, υλικών και τεχνικών λύσεων για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, και είναι πιστοποιημένα από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς και συστήματα πιστοποίησης.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved