Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ενοικίαση, αγορά ή πώληση ακινήτου ?

Σε κάθε περίπτωση το ενεργειακό πιστοποιητικό δείχνει σε ποια ενεργειακή κατηγορία ανήκει το κτίριο.

Απο τον Ιανουάριο του 2011 η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για κάθε αγορά ή πώληση ακινήτου, ενώ απο τον Ιούλιο του 2011 η ύπαρξη ενεργειακού πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτική και για τις ενοικιάσεις κτιρίων και διαμερισμάτων.

Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ – απο τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η εξωτερική θερμομόνωση StoTherm είναι απο τις βασικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης κτιρίου γαι να εξασφαλίσει εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ η αντοχή και η ευελιξία των συστημάτων StoTherm εγγυόνται την απροβλημάτιστη λειτουργικότητα της θερμομόνωσης για πολλές δεκαετίες.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved