Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ενοικίαση, αγορά ή πώληση ακινήτου ?

Σε κάθε περίπτωση το ενεργειακό πιστοποιητικό δείχνει σε ποια ενεργειακή κατηγορία ανήκει το κτίριο.

Απο τον Ιανουάριο του 2011 η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για κάθε αγορά ή πώληση ακινήτου, ενώ απο τον Ιούλιο του 2011 η ύπαρξη ενεργειακού πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτική και για τις ενοικιάσεις κτιρίων και διαμερισμάτων.

Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ – απο τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η εξωτερική θερμομόνωση StoTherm είναι απο τις βασικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης κτιρίου γαι να εξασφαλίσει εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ η αντοχή και η ευελιξία των συστημάτων StoTherm εγγυόνται την απροβλημάτιστη λειτουργικότητα της θερμομόνωσης για πολλές δεκαετίες.

Τα συστήματα StoTherm είναι δίπλα σας

Καθώς στην χώρα μας η εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια είναι κρίσιμο να τονιστεί πως η αντοχή στον χρόνο των επιχρισμάτων της εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελεί την βασική παράμετρο που καθορίζει την αντοχή του συστήματος θερμομόνωσης και την αποδοτικότητα του σε βάθος χρόνου, μαζί με την σωστή εφαρμογή των υλικών και ειδικών τεμαχίων ΚΑΙ τον σωστό σχεδιασμό της εφαρμογής από τον μηχανικό. Για τον λόγο αυτό στην StoHellas, ακολουθώντας πιστά το σκεπτικό της Sto, προσπαθούμε πάντοτε να παρέχουμε τα καλύτερα υλικά, με άρτια εκπαιδευμένους εφαρμοστές και την άμεση τεχνική υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή των συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό τα συστήματα StoTherm παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια στην χρήση, την καλύτερη αντοχή στον χρόνο και προφανώς άριστη θερμομόνωση σε κάθε κτίριο που εφαρμόζονται. Η εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης απαιτεί εμπειρία, συνεχή εκπαίδευση και δέσμευση στις τεχνικές προδιαγραφές ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εγγυημένο, πιστοποιημένο και σύμφωνα με τις προσδοκίες των τελικών χρηστών για ποιότητα και αντοχή στο χρόνο.

Η διεθνής εμπειρία της Sto στην παραγωγή άριστης ποιότητας υλικών, στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και η τεράστια εμπειρία από την συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα σε παγκόσμια κλίμακα αποτελούν την εγγύηση για κάθε έργο υψηλών απαιτήσεων. Η StoHellas βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον κατασκευαστή, τον μηχανικό και τον εφαρμοστή με τεκμηριωμένες τεχνικές λύσεις με σκοπό πάντοτε την επίτευξη άριστου αποτελέσματος με την μέγιστη αντοχή στον χρόνο.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved