Ποια είναι η καλύτερη θερμομόνωση?

Ποια είναι η καλύτερη θερμομόνωση?

Η καλύτερη εξωτερική θερμομόνωση είναι αυτή που επιστρέφει την επένδυση σας… αυτή που αντέχει στο χρόνο.

Η επιλογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι προτιμήσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να συμβουλεύεστε πάντα έναν ειδικευμένο μηχανικό για να σας βοηθήσει σε όλη την διαδικασία της επιλογής.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης έχουν σαν βασική λειτουργία να συμβάλλουν στη μείωση των ενεργειακών απωλειών των κτιρίων. Παράλληλα εκτίθενται συνεχώς στις καιρικές συνθήκες, όπως η βροχή, το χιόνι, η υγρασία, η UV ακτινοβολία και οι μεταβολές της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα συστήματα να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες χωρίς να υποστούν φθορές ή υποβάθμιση της απόδοσής τους.

Αν το σύστημα δεν αντέχει στο χρόνο, μπορεί να υποστεί καταπονήσεις, πρόβλημα το οποίο μπορεί να διογκώνεται σιγά σιγά, ακυρώνοντας τα οφέλη της θερμομόνωσης και οδηγώντας σε υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ένα σωστά εγκατεστημένο και υψηλής ποιότητας σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, θα πρέπει να έχει την ιδιότητα να παραμείνει αποτελεσματικό και ανθεκτικό για πολλά χρόνια, χωρίς να απαιτεί συντήρηση ή αντικατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον είναι σημαντικό για ένα κτίριο να διατηρεί την εμφάνισή του και να μην υποστεί φθορές εξαιτίας του χρόνου. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που θα επιλέξετε για τις δικές σας ανάγκες θα πρέπει να διατηρεί το χρώμα, την υφή, την λειτουργικότητα και την αισθητική του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ελληνική αγορά πλήττεται από προϊόντα και συστήματα που εκμεταλλεύονται τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (π.χ. αύξηση του κόστους ενέργειας, επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας), με αποτέλεσμα την κυκλοφορία μη συμμορφούμενων και ακατάλληλων προϊόντων που βλάπτουν τους τελικούς καταναλωτές και ιδιοκτήτες (π.χ., ρωγμές, υγρασία, καταστροφή του συστήματος κλπ). Παρόλο που το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα ενδέχεται να μην είναι επαρκές, υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα τυποποίησης τεχνικών εργασιών που διαρκώς ανανεώνονται και βελτιώνονται, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των κατασκευών και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Πράγματι, η βασική φιλοσοφία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι εύκολο να κατανοηθεί, να τροποποιηθεί ή να αντιγραφεί. Ωστόσο, η αντοχή στον χρόνο, η αξιοπιστία και η εγγύηση για τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο μέσω ολοκληρωμένων, πιστοποιημένων και κυρίως δοκιμασμένων στον χρόνο συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Για τον λόγο αυτό, η απαίτηση δεν αφορά μόνο την ποιότητα των υλικών που απαρτίζουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και την αλληλεπίδραση και τη συμπεριφορά των υλικών αυτών ως μέρος ενός συνολικού συστήματος. Το επιθυμητό είναι οι “καλές” ιδιότητες ενός υλικού να μην επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία κάποιου άλλου κρίσιμου στοιχείου του συστήματος. Αν αυτό δεν συμβαίνει, η λειτουργικότητα του συστήματος συνολικά θα υποβαθμιστεί.

Για έργα που αντέχουν στο χρόνο επιλέγω συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm! Διαβάστε εδώ γιατί!

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved