Η τεχνολογία StoColor Climasan

Η αποτελεσματικότητα του StoClimasan Color

Η αποτελεσματικότητα του StoColor Climasan

Τεχνολογία και λειτουργικότητα

Εδώ και 25 χρόνια ερευνούμε ειδικές φωτοκαταλυτικές χρωστικές ουσίες που δραστηριοποιούνται από το ορατό φως και σε αντίθεση με τους συμβατικούς φωτοκαταλύτες δεν χρειάζονται υπεριώδες φως. Το 2003 πετύχαμε μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα αυτό.

Αναπτύξαμε την φωτοκαταλυτική χρωστική ουσία VLC (Visible Light Catalyst), που είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον συμβατικό φωτισμό, δηλαδή φώς από λαμπτήρες ή ακόμη και διάχυτο φως ημέρας, στους εσωτερικούς χώρους για να διασπάσει ρύπους όπως η φορμαλδεΰδη και το μονοξείδιο του άνθρακα και να μειώσει τις οσμές του εσωτερικού αέρα. Μακροχρόνιες μελέτες της χρωστικής VLC έχουν αποδείξει την αποτελεσματική καταλυτική της δράση.

Μια άλλη πρόκληση ήταν να αναπτυχθεί ο καταλύτης VLC σε μορφή λευκής χρωστικής, ώστε να είναι δυνατή η παρασκευή ανοιχτόχρωμων αποχρώσεων σε εσωτερικές επικαλύψεις (βαφές ή επιχρίσματα). Σε συνεργασία με την Sto ήταν δυνατή η ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας υλικού που έκανε δυνατή την εφαρμογή της αρχής της φωτοκατάλυσης σε μια βαφή εσωτερικού χώρου.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι ιδανική για την απομάκρυνση των ρύπων και οσμών των εσωτερικών χώρων, και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Η διαδικασία λειτουργεί με πλήρη ασφάλεια για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, και απαιτεί μόνο φως και οξυγόνο.

Η αρχή της φωτοκατάλυσης εφαρμόστηκε επιτυχώς για το εσωτερικό των κτιρίων και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο εσωτερικό χρώμα StoColor Climasan.

Prof. Dr. Horst Kisch
Institute of Inorganic Chemistry,
University of Erlangen-Nuremberg
Καθαρός εσωτερικός αέρας; Το StoColor Climasan δίνει την λύση

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved