Ερωτήσεις για το StoColor Climasan

Τι είναι το StoClimasan Color?

Τι είναι το StoColor Climasan?

Το StoColor Climasan είναι μια υψηλής ποιότητας βαφή εσωτερικών χώρων, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αποδομεί, υπό την επίδραση του φωτός, τις οσμές και συγκεκριμένες αιωρούμενες βλαβερές ουσίες (πχ. Φορμαλδεΰδη).

Πως λειτουργεί η βαφή;

Ένας καταλύτης που περιέχεται στο StoColor Climasan αποδομεί, υπό την επίδραση του φωτός (φώς ημέρας αλλά και οποιοδήποτε τεχνητό φως), πολλές από τις ανεπιθύμητες ουσίες που περιέχει ο αέρας. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια οξυγόνου στην επιφάνεια της επικάλυψης και οδηγεί σε ακίνδυνα τελικά προϊόντα, όπως το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα.

Τι είδους καταλύτης;

Πρόκειται για μια παραλλαγή του διοξειδίου του τιτανίου, της πιο διαδεδομένης λευκής χρωστικής ουσίας, η οποία περιέχεται σε όλα σχεδόν τα χρώματα τοίχων, καθώς και στην οδοντόπαστα, στα καλλυντικά και σε αναρίθμητα τρόφιμα. Ενώ το κλασσικό διοξείδιο του τιτανίου ενεργοποιείται μόνο υπό την υπεριώδη ακτινοβολία, η βελτιωμένη έκδοση είναι πιο ευαίσθητη, ενεργοποιείται γρηγορότερα και σε όλο το φάσμα του ορατού φωτός και επιταχύνει την αποδόμηση των βλαβερών συστατικών.

Ποια ήδη οσμών και βλαβερών ουσιών αποδομούνται;

Δρα στους επονομαζόμενους “οργανικούς δεσμούς”. Τυπικές οσμές, όπως αυτές προκύπτουν σε πολλά σπίτια, είναι οι εξής: Καπνοί κουζίνας, καπνοί τσιγάρων, κλπ. Αλλά και συγκεκριμένες βλαβερές ουσίες, π.χ. διαλυτικά και πλαστικοποιητές, που όχι σπάνια διαφεύγουν από συγκολλητικές ουσίες ή επικαλύψεις.

Που έχει νόημα η εφαρμογή του StoColor Climasan;

Η εφαρμογή της βαφής έχει νόημα πρωτίστως, όπου υπάρχει διαθέσιμο φως – ή κάποιου είδους ακτινοβολία. Γενικά ισχύει ότι, όσο μεγαλύτερη η βαμμένη επιφάνεια και όσο καλύτερες οι συνθήκες φωτός, τόσο ισχυρότερη η φωτοκαταλυτική λειτουργία της βαφής. Είναι δε ιδιαίτερα κατάλληλη για εκείνες τις επιφάνειες, που συνήθως δεν καλύπτονται από έπιπλα.

Μπορεί κατά την αποδόμηση των βλαβερών ουσιών να προκύψουν νέες βλαβερές ουσίες;

Η ζωή στον πλανήτη βασίζεται στη φωτοσύνθεση. Τα φυτά συνθέτουν υπό την επήρεια του φωτός οξυγόνο από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η φωτοκατάλυση αποτελεί παραλλαγή αυτής της διαδικασίας: τώρα τα τελικά προϊόντα είναι το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Όπως και με τις άλλες αλυσιδωτές αντιδράσεις, τα ενδιάμεσα προϊόντα έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής και δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να απελευθερωθούν. Η μεγάλη ταχύτητα της αντίδρασης του τροποποιημένου καταλύτη αυξάνει περαιτέρω αυτή την ασφάλεια.

Είναι βλαβερά τα προϊόντα της αποδόμησης;

Τα προϊόντα αποδόμησης εμφανίζονται μόνο σε περιορισμένες ποσότητες και δεν βλάπτουν ούτε το περιβάλλον, ούτε τους ενοίκους.

Πόσο διαρκεί το StoColor Climasan;

Έχει την ίδια διάρκεια ζωής με τις υπόλοιπες υψηλής ποιότητας βαφές εσωτερικών χώρων, ενώ ο ίδιος ο καταλύτης δεν καταναλώνεται. Έτσι, κάθε φορά που πέφτει ορατό φως στις εsωτερικές επιφάνειες, η βαφή ενεργοποιείται. Οι οσμές και οι βλαβερές ουσίες αποδομούνται.

Πώς δουλεύεται το StoColor Climasan;

Όπως και μία συμβατική βαφή εσωτερικών χώρων. Μπορεί να εφαρμοστεί στον τοίχο και την οροφή με ρολό, πινέλο, κλπ. Εξαιτίας του υψηλού ποσοστού χρωστικών, η βαφή δημιουργεί μια υψηλής ποιότητας επίστρωση, όπου γενικά επαρκεί ένα στρώμα επικάλυψης.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved