Φωτοκαταλυτική βαφή StoColor Climasan

StoClimasan Color

Καλύτερη ποιότητα ζωής με καθαρότερο εσωτερικό αέρα

Ενεργή φωτοκαταλυτική βαφή StoColor Climasan

Η βαφή που με την βοήθεια ορατού φωτός διασπά ανεπιθύμητες οργανικές ουσίες, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα

Το StoColor Climasan είναι η πρώτη βαφή εσωτερικού χώρου που σε κανονικές συνθήκες, χωρίς δηλαδή ηλιακό φως, ‘καθαρίζει’ τον εσωτερικό αέρα των κτιρίων.

Η δράση του στηρίζεται στην αρχή της φωτοκατάλυσης. Αυτό σημαίνει πως η δράση του απαιτεί την ύπαρξη φωτός στον χώρο. Η μεγάλη επιτυχία των εργαστηρίων της Sto, ήταν ο σχεδιασμός του καταλύτη που ενεργοποιείται με ορατό φως, δηλαδή ακόμα και με το φως που παράγει μια λάμπα.

Με την επίδραση του φωτός, πχ. από μια κοινή λάμπα πυρακτώσεως ενεργοποιείται ο καταλύτης, αποικοδομούνται οι οργανικές ουσίες και μειώνονται οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στον αέρα

Το StoColor Climasan είναι ενεργός βαφή που απαλλάσσει τον εσωτερικό αέρα από βλαβερές ή ανεπιθύμητες ουσίες που περιέχει όπως καπνό, νικοτίνη, οργανικούς ρύπους και ανεπιθύμητες οσμές.
Το αποτέλεσμα είναι αισθητά καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, άνεση στην χρήση των χώρων και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στο αριστερό μενού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία, τις πιστοποιήσεις και τον τρόπο χρήσης του StoColor Climasan.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved