Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Διαρκής έρευνα Συνεχής εξέλιξη

Η κύρια αποστολή μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας ήταν η μεταφορά των τεχνικών μας γνώσεων στα προϊόντα μας τα οποία εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των συνεργατών μας στον κατασκευαστικό τομέα.

Συνδυάσαμε αυτή τη στρατηγική στον τομέα των προϊόντων με τη συνεχή επέκταση και βελτίωση του δικτύου πωλήσεων που μας κρατά σε άμεση στενή επαφή με τους πελάτες μας.

Η ανάπτυξη των προϊόντων με βάση τις ανάγκες των πελατών μας καθώς και τα πολλά πλεονεκτήματα των εξωτερικών συστημάτων θερμομόνωσης της Sto για αρχιτέκτονες, εταιρίες, ιδιοκτήτες και χρήστες, έδωσαν τη δυνατότητα στην εταιρία να εδραιωθεί πολύ γρήγορα σε όποια αγορά αποφάσισε να εισέλθει.

Αυτό μας οδήγησε στη πρώτη θέση παγκοσμίως στη εξωτερική θερμομόνωση. Μόνο στη Γερμανία η εταιρία κατέχει μερίδιο άνω του 30% της αγοράς.

Σε όλα τα κράτη όπου η εταιρία αντιπροσωπεύεται, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Sto αναγνωρίζονται ως τα συστήματα με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής και την καλύτερη σχέση τιμής απόδοσης. Η επιτυχία μας επιτείνεται με την προσαρμογή προϊόντων και συστημάτων που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς, με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη.

Η εμπειρία που αποκτούμε από όλες τις αγορές χρησιμοποιείται μέσα στον όμιλο Sto για να συμπληρώσουμε τα κενά τεχνογνωσίας. Αυτό είναι ευεργετικό για όλους τους πελάτες μας ανά τον κόσμο.

  • Διαρκής έρευνα – Συνεχής εξέλιξη

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved