Πολιτική για το περιβάλλον

Πολιτική για το περιβάλλον

Προστασία του περιβάλλοντος

Στη Sto SE & Co. KGaA, ως ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και συνθετικών επιχρισμάτων, είναι στόχος μας να διαδραματίσουμε έναν ηγετικό ρόλο σε όλους τους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της πολιτικής περιλαμβάνουν:

  • Μια ανοικτή πολιτική εκπαίδευσης και πληροφόρησης
  • Συνεχής βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντός μας ως επιχείρηση
  • Η προστασία των φυσικών πόρων
  • Υπεύθυνη συμπεριφορά στο περιβάλλον και την κοινωνία

Ακολουθεί μια επισκόπηση των βασικών στόχων για τον Όμιλο Sto έως το 2025:

Προστασία του Κλίματος

Η Sto καταφέρνει σε όλες τις παραγωγικές της δομές στη Γερμανία και για όλες τις θυγατρικές να είναι ουδέτερη ως προς την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα CO2  έως το 2024
Εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ενέργειας (βασισμένο στο ISO 50001) σε όλες τις χώρες με εγκαταστάσεις παραγωγής

Προστασία του περιβάλλοντος

Μειώνουμε τα απόβλητα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής κατά 5% ετησίως
Εισαγωγή του ISO 14001 (συμπεριλαμβανομένου του νερού και των απορριμμάτων) σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής
Το 50% όλων των προμηθευτών έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 14001

Κυκλική Οικονομία

Προωθούμε την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων στην εταιρεία μας
Εφαρμόζουμε προληπτικά και έγκαιρα τους επερχόμενους νόμους σχετικά με την απόρριψη προϊόντων και συσκευασιών

Υγεία & Ευεξία

Εξασφαλίζουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας εργασίας και καταγράφουμε μηδενικούς σοβαρούς τραυματισμούς στις δικές μας εγκαταστάσεις παραγωγής
Προάγουμε την υγεία των εργαζομένων μας και παρέχουμε ετήσιο προϋπολογισμό για ένα ευρύ φάσμα μέτρων
Προάγουμε την ισορροπία οικογένειας και εργασίας

Διαφάνεια & Κοινωνική Ευθύνη

Το 100% των προμηθευτών μας έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών και έχουν αξιολογηθεί ως προς τον κίνδυνο
Το 20% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και με ίσες αμοιβές
Αύξηση 60% για τις ικανότητες των εργαζομένων
Μηδενικές καταδίκες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση

 

Για την Sto SE & Co. KGaA η εταιρική υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το παρόν και το μέλλόν. Στο παρελθόν έχουμε εισάγει ήδη σημαντικούς παράγοντες οικολογικής ευθύνης στον όμιλο όπως:

1990

Συνεχής μείωση των ποσοτήτων υγρών αποβλήτων μέσω της διαδικασίας ειδικής διήθησης και του ειδικού καθαριστικού εξοπλισμού.

1993

Μείωση της χρήσης προϊόντων βασισμένων σε επιβλαβείς διαλύτες.
Ίδρυση του τμήματος ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

1994

Αυξανόμενη χρήση επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας.

1995

Εισαγωγή της τεχνολογίας σιλό, – μείωση της χρήσης υλικών συσκευασίας.

1997

Εγκατάσταση ενός στεγνωτήρα κονιαμάτων για την επαναχρησιμοποίηση των δευτεροβάθμιων πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής. Πρώτες περιβαλλοντικές δοκιμές στο κύριο εργοστάσιο παραγωγής στο Stuhlingen.

1998

Απόφαση του Διευθυντικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της Sto σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα DIN EN ISO14001.

1999

Απονέμεται στη Sto στο Stuhlingen η περιβαλλοντική πιστοποίηση DIN EN ISO 14001.

  • Περιβάλλον

    Προστατεύοντας το, προστατεύουμε τη ζωή μας

Σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο, στον οποίο οι οικολογικές και κοινωνικές ανησυχίες έχουν γίνει εξίσου σημαντικές με την πρόκληση των οικονομικών, η υιοθέτηση μιας βιώσιμης προσέγγισης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Η Sto αναλαμβάνει την ευθύνη της να συμβάλλει στην εκπλήρωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Το όραμά μας είναι να γίνουμε ηγέτης της τεχνολογίας στον ανθρώπινο και βιώσιμο σχεδιασμό κτιριακών χώρων διαβίωσης, παγκοσμίως.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved