Πολιτική για το περιβάλλον

Πολιτική για το περιβάλλον

Προστασία του περιβάλλοντος

Είναι στόχος μας να διαδραματίσουμε έναν ηγετικό ρόλο σε όλους τους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της πολιτικής περιλαμβάνουν:

  • Μια ανοικτή πολιτική εκπαίδευσης και πληροφόρησης
  • Συνεχής βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντός μας ως επιχείρηση
  • Η προστασία των φυσικών πόρων
  • Υπεύθυνη συμπεριφορά στο περιβάλλον και την κοινωνία

Στο παρελθόν έχουμε εισάγει ήδη μερικούς σημαντικούς οικολογικούς παράγοντες στην επιχείρησή μας όπως:

1990

Συνεχής μείωση των ποσοτήτων υγρών αποβλήτων μέσω της διαδικασίας ειδικής διήθησης και του ειδικού καθαριστικού εξοπλισμού.

1993

Μείωση της χρήσης προϊόντων βασισμένων σε επιβλαβείς διαλύτες.
Ίδρυση του τμήματος ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

1994

Αυξανόμενη χρήση επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας.

1995

Εισαγωγή της τεχνολογίας σιλό, – μείωση της χρήσης υλικών συσκευασίας.

1997

Εγκατάσταση ενός στεγνωτήρα κονιαμάτων για την επαναχρησιμοποίηση των δευτεροβάθμιων πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής. Πρώτες περιβαλλοντικές δοκιμές στο κύριο εργοστάσιο παραγωγής στο Stuhlingen.

1998

Απόφαση του Διευθυντικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της Sto σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα DIN EN ISO14001.

1999

Απονέμεται στη Sto στο Stuhlingen η περιβαλλοντική πιστοποίηση DIN EN ISO 14001.

  • Περιβάλλον

    Προστατεύοντας το, προστατεύουμε τη ζωή μας

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved