Καινοτομίες στην πράξη

Καινοτομίες στην πράξη

Προτεραιότητα στην καινοτομία

Η Καινοτομία ως έννοια

Ο ορισμός της έννοιας “καινοτομία” για τη Sto, είναι να γνωρίζει τις απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στον πελάτη ότι είναι απαραίτητο.

Μερικές από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της Sto περιλαμβάνουν:

 • StoTherm Classic το ασφαλέστερο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πιστοποιημένη αντοχή σε κρούση έως και 60 Joule που με την διαρκή εξέλιξη των υλικών και των τεχνικών λύσεων αποτελεί το μέτρο σύγκρισης στην βιομηχανία συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Tεχνολογία ταχυστέγνωτων οργανικών υλικών για την χειμερινή περίοδο, QS Technology (Quick Setting)
 • Sto-Turbofix, το υλικό που έφερε επανάσταση στην συγκόλληση πλακών θερμομόνωσης για εξωτερική μόνωση τοίχων
 • Μοναδικά αυτοκαθαριζόμενα σιλικονούχα χρώματα StoColor Lotusan
 • Η εξέλιξη στους αυτοκαθαριζόμενους σοβάδες εξωτερικών τοίχων StoLotusan K/MP για χρήση ως τελείωμα στην εξωτερική θερμομόνωση ή ως επίχρισμα επιφανειών
 • Tεχνολογία ταχυστέγνωτων ανόργανων υλικών για την χειμερινή περίοδο, FT Technology (Fast Track)
 • StoColor Climasan, η πρώτη φωτοκαταλυτική βαφή εσωτερικού χώρου που λειτουργεί με τεχνητό φωτισμό καθαρίζοντας τον εσωτερικό αέρα
 • StoPhotosan NOX, η φωτοκαταλυτική βαδή εξωτερικών τοίχων που με την βοήθεια του ηλιακού φωτός διασπά τα οξέιδια του αζώτου, συμβάλλοντας στην μείωση της ρύπανσης του αέρα
 • Διαρκής έρευνα και εξέλιξη

  Η βάση των καινοτομιών στα υλικά μας

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved