Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων

Απεριόριστες επιλογές υφής και χρωμάτων

Δίνοντας ταυτότητα στην αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική για τη Sto χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας ξεφεύγοντας από τη στενή σημασία που της αποδίδεται εντός και εκτός του χώρου των κατασκευών.

Η αποστολή της Sto και η δήλωση ότι η στάση της εταιρίας στηρίζετε στη φράση “χτίζουμε με συνείδηση” απορρίπτει την υιοθέτηση ενός ομοιόμορφου, διεθνοποιημένου ύφους δόμησης, και ειδικότερα του κοινού για τις βιομηχανικές περιοχές τύπου κτιρίων που περνούν απαρατήρητα.

Αυτοκαθορίζουμε τη βάση μας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης με προσανατολισμό την «οικολογική-κοινωνική-αγορά». Οι καθαροί οικονομικοί στόχοι της εταιρίας είναι επομένως προσανατολισμένοι προς την οικονομία ελεύθερης αγοράς και τα ιδανικά της εταιρίας συσχετίζονται με αυτά της κοινωνίας.

Οι οργανωτικοί στόχοι μας είναι εκσυγχρονιστικοί. Λαμβάνουμε υπόψη τις σύγχρονές πολιτικές, κοινωνικές και οικολογικές συνθήκες και εξελισσόμαστε ανάλογα. Και καθώς οι οργανισμοί αλλάζουν και εξελίσσονται, άλλο τόσο αναπτύσσεται και η αρχιτεκτονική και μαζί με αυτήν και η εικόνα της επιχείρησης απέναντι στο κοινό προς το οποίο απευθύνεται.

Σε καμία περίπτωση βέβαια αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία ώστε όλα να «ταιριάζουν» αρχιτεκτονικά. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Ως οργανισμός που οι εργασίες του εκτελούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η Sto πρέπει να είναι υπεύθυνη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της τοπικής αρχιτεκτονικής στις περιοχές όπου λειτουργεί.

Το “διεθνές ύφος” της αρχιτεκτονικής, που αγνόησε τα τοπικά χαρακτηριστικά και ήταν κυρίαρχο κατά τη δεκαετία του ’90 ήταν η πολιτιστική απάντηση στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων εκείνη την εποχή. Μια τέτοια διεθνοποιημένη μορφή ομοιογενούς εταιρικής αρχιτεκτονικής δεν έχει καμία θέση στη Sto και αντιτίθεται στην αποστολή της εταιρίας μας.

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2024 Sto Hellas - All rights reserved