Εταιρία

Η Sto είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό.

Η δημιουργία άριστων οικοδομικών έργων, η διατήρηση και η ενίσχυση της αξίας των κτισμάτων καθώς και η προστασία και η αισθητική τους αναβάθμιση, αποτελούν πρωταρχικής σημασίας στόχο για τη Sto.

Παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και εμπειρία περισσότερων από 60 ετών στην παραγωγή υλικών για προσόψεις, η Sto προσφέρει στους πελάτες και συνεργάτες της το μοναδικό πλεονέκτημα των υλικών και υπηρεσιών του ομίλου. Με έντονη παρουσία σε 5 ηπείρους η Sto παρέχει τα πλέον εξελιγμένα υλικά και συστήματα δόμησης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες κάθε αγοράς. Ο σωστός σχεδιασμός, η άριστη τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα των υλικών της Sto προσφέρουν σε κάθε περίπτωση το επιθυμητό τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved