Ξενοδοχείο Σεμίραμις

Ανακαίνιση

Η ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχείου Semiramis στο Κεφαλάρι που έγινε το 2002 βασίστηκε στις σχεδιαστικές και διακοσμητικές επιλογές του διεθνούς φήμης δημιουργού Karim Rashid και μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά το μέχρι τότε παραδοσιακής αρχιτεκτονικής γνωστό ξενοδοχείο.

Από μια τέτοιου μεγέθους ανακαίνιση δεν θα μπορούσαν να λείπουν και επεμβάσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου και την μείωση των θερμικών απωλειών του κελύφους. Για τον λόγο αυτό και επιλέχτηκε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Sto Therm Vario της Sto για την επένδυση των προσόψεων και των επιμέρους κατασκευών του κτιρίου. Η ανακατασκευή μιας υφιστάμενης πρόσοψης είναι πάντοτε μια εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά την φέρουσα ικανότητα των επιχρισμάτων και των δομικών στοιχείων του ανακαινιζόμενου κτιρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάσταση του υποστρώματος και το φορτίο των συστημάτων επικάλυψης που θα δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα στην πρόσοψη.

Για την νέα πρόσοψη του ξενοδοχείου Semiramis επελέγη μια λευκή υαλωμένη ψηφίδα ως τελική επένδυση επί του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Sto Therm Vario. Το φορτίο της τελικής επικάλυψης μαζί με τις κόλλες για την ψηφίδα και τα υλικά αρμολόγησης ξεπερνούσαν τα 15kg/ m2 και για τον λόγο αυτό επιλέγει ειδική μεθοδολογία στερέωσης του συστήματος στους τοίχους του κτιρίου ώστε να εξασφαλιστεί η σίγουρη πρόσφυση.

Αν και το φορτίο ενός συστήματος Sto Therm με μονωτικό υλικό διογκωμένης πολυστερίνη (EPS 80) δεν υπερβαίνει τα 10 kg/ m2 σε τέτοιου είδους ειδικές περιπτώσεις πρέπει πάντα να ελέγχεται βάση της πιστοποίησης του συστήματος η μόνιμη πρόσφυση και η αντοχή του σε μηχανικές καταπονήσεις, συστολοδιαστολές και ανεμοπιέσεις. Το αυξημένο βάρος της τελικής επικάλυψης μπορεί να επηρεάσει τόσο την πρόσφυση του συστήματος επί των τοίχων όσο και την πρόσφυση των υλικών μεταξύ τους.

Τη βάση για την σωστή τεχνικά στερέωση ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελεί το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Πιστοποιήσεων (ΕΟΤΑ), το οποίο κατά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι υποχρεωτικό να φέρει κάθε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που κυκλοφορεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι δοκιμές του πιστοποιητικού ΕΤΑ (European Technical Approval) εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων και την ασφάλεια στην χρήση του συστήματος σε προσόψεις κτιρίων, δηλαδή των μόνιμη πρόσφυση στο υπόστρωμα, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές, καιρικές ή μηχανικές καταπονήσεις που θα δεχθεί κατά την διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Έργο: Ξενοδοχείο Σεμίραμις
Εργοδότης: YES Α.Ε.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Κυριακίδης & Συνεργάτες – Θ. Ταλαντίνης
Κατασκευή-Διεύθυνση Εργου: J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.
Υλικά Sto: StoTherm Vario – Stolit
Χρόνος ανακατασκευής: 2002 – 2003

Ξενοδοχείο Σεμίραμις

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved