Μέγαρο ΟΤΕ

Βαφή όψεων Διοικητικού Μεγάρου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), Μαρούσι

Το σύστημα ανακαίνισης και προστασίας σκυροδέματος της Sto Cretec, με την εφαρμογή του εμποτιστικού ασταριού Sto Plex W και της εξειδικευμένης σφραγιστικής βαφής Sto Cryl V 100 για εμφανές σκυρόδεμα, χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των όψεων του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί μέγιστη αντοχή από τις καιρικές συνθήκες, τους ρύπους και την υγρασία.

To κτίριο του ΟΤΕ αποτελεί ένα από τα σημαντικά σύμβολα για την ιστορία του ίδιου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών καθώς όπως επίσης και για την ίδια την χώρα. Χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι τόσο η μορφή του και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός όσο και το μέγεθός και το ύψος του ~ 62 m. Η πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση του κτιρίου οφείλεται στα διαδοχικά κατακόρυφα και οριζόντια σκίαστρα από εμφανές σκυρόδεμα σε ολόκληρη την έκταση των προσόψεων.

Με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 χρόνια τα σημάδια γήρανσης των όψεων του κτιρίου ήταν εμφανή, με την δημιουργία αρκετών σαθρών τμημάτων και με ενδείξεις διαβρωμένου οπλισμού σε αρκετά σημεία. Το σύνολο των εργασιών συντήρησης και βαφής κράτησαν περίπου 10 μήνες και έγιναν από την Συντεχνική ΑΤΕ, η οποία εμπιστεύθηκε τα υλικά της Sto για την ολοκλήρωση του πραγματικά δύσκολου αλλά και εντυπωσιακού έργου. O συνδυασμός των παραπάνω υλικών ικανοποίησε τα αυξημένα κριτήρια για άριστη πρόσφυση, τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αξεπέραστη διάρκεια στον χρόνο και προστασία από τις επιδράσεις του διοξειδίου του άνθρακα CO2. Το Sto Cryl V 100, ως τελική βαφή-επικάλυψη ήταν το μοναδικό υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους επιβαρυμένα εμφανή μπετά, με πιστοποιημένη προστασία από το CO2 (διαπερατότητα SdCO2>50m) και με πολύ καλή υδρατμοδιαπερατότητα (SdH2O < 4 m). Το αποτέλεσμα αυτού του εντυπωσιακού εγχειρήματος ήταν ότι παρείχε μια εξαιρετικά ανθεκτική πρόσοψη που είναι σε θέση να αντέχει τις μεταβολές των καιρικών συνθηκών της περιοχής και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η διεθνής εμπειρία της Sto σε έργα υψηλών απαιτήσεων σε εργασίες επισκευής και συντήρησης υφισταμένων κτιρίων δρα καταλυτικά στην ποιότητα και την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών. Οι επισκευές σε σκυρόδεμα είναι εργασίες που απαιτούν υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση και μόνιμες λύσεις. Το ίδιο ίσχυσε και στην περίπτωση του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ.

Έργο: ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ, ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Εργοδότης:
OTEESTATE
Υλικά Sto:
STO PLEX W, STO CRYL V 100
Κατασκευή – εφαρμογή:
ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Χρόνος ανακαίνισης:
2008 – 2009
Επιφάνεια:
~ 60.000 m2

Μέγαρο ΟΤΕ

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved