Ανάλυση Έργων

Στην ενότητα Ανάλυση Έργων επιθυμούμε να παρουσιάσουμε κάποιες ξεχωριστές εφαρμογές υλικών της Sto στην Ελλάδα, οι οποίες είτε λόγω των τεχνικών απαιτήσεων είτε εξαιτίας του μεγέθους του έργου και του αποτελέσματος της εφαρμογής, πιστεύουμε πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

  • Όπως σε κάθε έργο το τεχνικό τμήμα της Sto Hellas προσπαθεί να συνδράμει στις προσπάθειες των μελετητών, μηχανικών και εφαρμοστών με κάθε τρόπο, με σκοπό πάντα την άριστη ποιότητα στην κατασκευή και την μέγιστη αντοχή στον χρόνο. Επιθυμούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά όλους τους συντελεστές των έργων για την βοήθεια και την συνεργασία τους.
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved