Ανάλυση Έργων

Στην ενότητα Ανάλυση Έργων επιθυμούμε να παρουσιάσουμε κάποιες ξεχωριστές εφαρμογές υλικών της Sto στην Ελλάδα, οι οποίες είτε λόγω των τεχνικών απαιτήσεων είτε εξαιτίας του μεγέθους του έργου και του αποτελέσματος της εφαρμογής, πιστεύουμε πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

  • Ξεκινώντας από το 1990, η StoHellas μεταφέρει την κορυφαία τεχνογνωσία της Sto στην ελληνική πραγματικότητα, συσσωρεύοντας πολύτιμη εμπειρία σχεδόν για κάθε κατασκευαστικό ζήτημα που αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων Sto. Η ανταμοιβή μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες και τα έργα συστημάτων Sto που συνεχίζουν για δεκαετίες να λειτουργούν απροβλημάτιστα. Στα πλαίσια αυτά, σε κάθε έργο το τεχνικό τμήμα της StoHellas προσπαθεί να συνδράμει στις προσπάθειες των μελετητών, μηχανικών και εφαρμοστών με κάθε τρόπο, με σκοπό πάντα την άριστη ποιότητα στην κατασκευή και την μέγιστη αντοχή στον χρόνο. Επιθυμούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά όλους τους συντελεστές των έργων για την βοήθεια και την συνεργασία τους.
Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2023 Sto Hellas - All rights reserved