Τελευταία νέα

Τεχνικό άρθρο θερμομόνωσης
Τεχνικό άρθρο θερμομόνωσης

Πώς αποτρέπουμε την αστοχία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης λόγω διείσδυσης νερού;

Σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την μακροβιότητα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, είναι η αποτροπή της έκθεσής τους σε υγρασία. Σημεία της κατασκευής από τα οποία μπορεί να διεισδύσει νερό, αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του συστήματος. Μόνο μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, εξασφαλίζοντας συνολικά την στεγανότητα/υγρομόνωση, πέραν από τη γενικότερη προστασία της κατασκευής, είναι δυνατό να προστατεύουμε και την ακεραιότητα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση StoTherm
Θερμομόνωση StoTherm

Εξωτερική θερμομόνωση με StoTherm Vario στο SAY HOTEL

Στο νεό ξενοδοχείο, σε ένα κτίριο που χρονολογείται από τη δεκαετία του ‘50, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις προσόψεις εφαρμόστηκε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας των υλικών θερμοπρόσοψης Sto και των μηχανημάτων εφαρμογής καθώς και των πολυάριθμων τεχνικών βοηθημάτων, εξασφαλίσανε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του συστήματος θερμομόνωσης StoTherm Vario, μαζι με την απαραίτητη βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα, που θα παρέχει στο κτίριο την απαραίτητη ενεργειακή θωράκιση και αντοχή από τις καταπονήσεις που δέχονται καθημερινά οι εξωτερικοί τοίχοι.

Θερμοπρόσοψη και περιβάλλον
Θερμοπρόσοψη και περιβάλλον

Δείτε πως η Sto καταφέρνει σε όλες τις παραγωγικές της δομές στη Γερμανία να είναι ουδέτερη ως προς την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα CO2.

Πιστοί στην αποστολή μας "Χτίζουμε με συνείδηση", η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος είναι οι βασικοί πυλώνες στη στρατηγική βιωσιμότητας που ακολουθούμε. Στη Sto θέτουμε παγκόσμιους στόχους για την προστασία του κλίματος και η στρατηγική βιωσιμότητας προβλέπει να καταστήσει τον Όμιλο Sto, σε ολόκληρο τον κόσμο, εντελώς ουδέτερο ως προς την παραγωγή CO2 μέχρι το 2040.

Γρήγορη εύρεση

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved