Εταιρία

Η Sto είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό.

Η δημιουργία άριστων οικοδομικών έργων, η διατήρηση και η ενίσχυση της αξίας των κτισμάτων καθώς και η προστασία και η αισθητική τους αναβάθμιση, αποτελούν πρωταρχικής σημασίας στόχο για τη Sto.

Ο όμιλος Sto

Ο όμιλος Sto AG

Αποστολή της Sto

Η Αποστολή της Sto

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Αρχιτεκτονική & Sto

Αρχιτεκτονική & Sto

Καινοτομίες στην πράξη

Καινοτομίες στην πράξη

Πολιτική για το περιβάλλον

Πολιτική για το περιβάλλον