Έργα Επικαλύψεων Δαπέδων στην Ελλάδα

Έργα Προστασίας Σκυροδέματος ΟΛΠ

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Τοποθεσία: Πειραιάς
Προϊόντα: Sto Pox WL 100
Χρονολογία: 2002-2003

Έργα Προστασίας Σκυροδέματος Πλανητάριο

Ευγενίδειο ίδρυμα – Πλανητάριο

Τοποθεσία: Αθήνα
Προϊόντα: Sto Pox WL 100
Χρονολογία: 2002-2003