Έργα

Η StoHellas στα περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα έχει προσφέρει υλικά σε χιλιάδες έργα κάθε τύπου και μεγέθους. Στις ενότητες παρακάτω εμφανίζονται ενδεικτικά έργα από κάθε κατηγορία υλικών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά έργα με υλικά Sto δείτε την ενότητα «Ανάλυση Έργων» ή ακολουθήστε μας στα social media για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν έργα με υλικά μας.